Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

CETA - Om den ohederliga alliansen

Ingen skall behöva känna skam för att ha missat debatten om frihandelsavtalens existens, för det är precis där politikerna och näringslivet vill ha oss. Lyckligt ovetande om vad som beslutas om i riksdagen och i Bryssel. Borgerligheten i hela EU har varit måna om att slippa uppmärksamheten som uppstådde runt TTIP så man istället i lugn och ro kan godkänna det mest omfattande avtal unionen någonsin skrivit på.

Arvid Gustafsson

Media, den tredje statsmakten, har inte fyllt sin självpåtagna roll som maktens granskare. Att beslut om frihandelsavtal, som påverkar varje svensk medborgare på så många olika sätt, inte lyfts upp på ettan i varje stor tidning är ett tydligt tecken på detta.
Den borgerliga hegemonin är absolut i det att den inte bryr sig om att demokratin blir hotad, så länge någon tjänar pengar på det. Men detta ser vi allt oftare i det nyliberala samhället vi tvingas leva i.

Frihandelsavtal som Ceta och TTIP är en relativt ny uppfinning. I och med att det blir allt svårare för stora kapitalägare i de dominerande västländerna i EU och Nordamerika att skapa ett mervärde genom de företag man kontrollerar måste man använda sig av politiska instanser för att nå nya vinningar. Man kan se till att länder som har ett gemensamt imperialistiskt intresse går samman i en militärallians och bombar till sig inflytande, i form av Nato. Länderna kan också i samma veva gå samman i en union där man hävdar att man värnar en fredsprocess. Men där man samtidigt lägger grund för att kapa alla tullar länderna emellan och inom unionsländerna tvinga bort progressiva arbetsmarknadslagar och djurskyddslagar, sånt som skär in i kapitalägarens vinstmarginal.
Detta är EU:s ursprungliga och enda syfte. EU var det projekt som de europeiska kapitalisterna startade för att tillskansa sig mer makt och kapital. Detta genom att nedrusta tullar, lagar och hinder som än gång satts upp för att skydda landets industrier från konkurrens från Tyskland eller Frankrike.

Men problemet som till slut uppstått är att EU inte räcker till. Eu har på den europeiska kontinenten lyckats med sitt mål: att lägga Europas länder under sig som en grund för den fria marknadens utopi. Men kapitalisterna är knappast nöjda. Man vet att det alltid går att hitta nya sätt för att öka vinsten. Det är här som frihandelsavtalen kommer in i bilden. Det mest kända är förmodligen Nafta – som står för North American Free Trade Agreement. Idéen sjösattes av Ronald Reagan på 80-talet och innebar när det ratificerades av Mexiko, USA och Kanada 1993 att i princip alla tullar på varuförflyttning och investeringar mellan Mexiko och USA eliminerades i en övergångsperiod i 10 års tid. Med andra ord innebar Nafta att det var fritt fram för företag baserade i USA att slå ner i den nya marknad Mexiko blev. För kapitalisterna i New York, Chicago och Dallas var det här en enorm seger. Bill Clinton gjorde, likt en lydig hund, som kapitalisterna ville och skrev under Nafta-avtalet 1993. Nu låg ett helt land och bara väntade på kapitalisternas förödande investeringar och export.

För att få med sig medborgarna på en överenskommelse utan att de skulle kräva en folkomröstning behövdes löften om bättre välfärd och en lägre arbetslöshet. Detta har i små marginaler kommit att bli sant. Men det är också viktigt att komma ihåg att arbetarklassen i Mexiko eller Kanada inte är de stora segrarna på Nafta, utan att det är de stora företagen i USA och Kanada som besitter enorm makt. De företagen har efter Nafta fått ännu mer möjligheter att öka sin vinst och sitt inflytande över arbetarklassen i medlemsländerna.
Men den mexikanska ekonomin och det mexikanska samhället har tydligt fått lida under frihandelsavtalet, bland annat har man varit tvungna att ta nödlån från IMF på grund av de skiftningar och avregleringar som orsakats av Nafta.

Det som är aktuellt för oss i Sverige och alla de som förtrycks av EU:s nyliberala politik är idag Ceta, ett frihandelsavtal mellan Kanada och EU. Också aktuellt är det avtal EU avser sluta med USA, TTIP, som är snarlikt med Ceta.
Men efter att Donald Trump tillträdde posten som president 2017 strök han planerna för TTIP, till etablissemangets stora förtret. Ceta är tänkt att kapa 98 procent av alla tariffer mellan Kanada och EU:s medlemsländer och olika ekonomer har beräknat att Ceta kommer spara EU:s största exportörer i runda slängar 500 miljoner euro per år. Pengar som direkt istället går till aktieägare och höjdarna i koncernerna. Den liberala lögnen att företag och kapitalägare är nödvändiga för en produktion och för att det skall skapas arbete får här mer vatten på sin kvarn, då allt medialt fokus som Ceta fått i Sverige från massmedia handlar om hur mycket mer jobb det här kommer innebära för Sverige.

Ceta står för Comprehensive Economic and Trade Agreement och är det senaste decenniets främsta framgång för eurokratin i Bryssel och Strasbourg, i tider med Brexit och ständiga motgångar för Euron. Med hjälp av Ceta förflyttar man än mer makt från de nationella parlamenten, som blir alltmer urholkade av EU-grundlagarna, till förmån för företag och EU-lobbyn.
I och med Ceta träder rätten för företag och investerare att stämma hela stater i kraft. Om ett företag har grund för att de gått miste om vinst på grund av ett lands lagstiftning kan företaget stämma landet och få kompensation för uteblivna vinster. De som kommer ingå i de rättsprocesser är direkt handplockade byråkrater från EU och från Kanadas näringslivstopp, eftersom vanligt folk icke bör göra sig besvär om så världsliga ting!

Turerna kring detta avtalet har varit många. Från att ha varit lösa diskussioner ligger nu avtalet inför de olika nationella parlamenten, där länder som Danmark och Spanien har skrivit under. Själva avtalet har provisoriskt trätt i kraft och nu väntar bara byråkraterna och storföretagen ivrigt på att spelplanen ska bli klar för deras härjningar. Sveriges riksdag godkände avtalet i slutet av mars 2018, där bara Vänsterpartiet helt ställde sig mot avtalet. Ett fåtal miljöpartister röstade nej, men i övrigt var riksdagen tydligt för Ceta.
Men protesterna från vanligt folk har varit många på olika håll i Europa. I Belgien har protesterna förmodligen varit intensivast och tydligast. Demonstrationerna som gått genom hela landet har varit tydliga med att man inte vill ha en ytterligare förflyttning av den demokrati man har nationellt, att man inte vill vika undan den lagstiftning som finns bara för att kanadensiska företag ska kunna ha fritt utrymme i Europa.
Man vill inte ge mer makt åt någon som besitter enorma tillgångar och man vill inte se sina rättigheter bli söndersmulade för att exportföretag ska slippa tulla för sina varor.

Detta gäller för alla medborgare som omfattas av Ceta, vi ska inte vika ner oss när demokratin förflyttas längre bort från oss. Vi ska inte släppa fram de som vill tjäna pengar på oss och samtidigt ta ifrån oss våra demokratiska rättigheter, vi ska vara tydliga med att vi inte vill ha Ceta (eller EU heller för den delen). Här i Sverige har kanadensiska gruvföretag intressen att öppna gruvor, som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för vår land- och vattenmiljö. I nuläget är den svenska lagstiftningen inte tillräckligt stark för att stå emot en eventuell anstormning av gruvbolag.
Man förlorar helt möjligheten att besluta över sina egna landområden i och med det svenska EU-medlemskapet och i förlängningen det svenska godkännandet av Ceta. Det finns också andra företag som har tydliga intentioner med de svenska råvarorna, men man ser helst att vår naturskyddslagstiftning får stryka på foten under eurokratin och Ceta innan man börjar riva sönder den svenska naturen och fördriva folk från sina hem.

Alla de stora centralorganisationerna LO, TCO och SACO är för Ceta. Ytterligare bevis för fackpamparnas korrupta natur. Man viker ner sig för storkapitalet direkt och säger sig företräda arbetarklassen och vilja använda Ceta för att skapa mer jobb. Men det finns ljusglimtar.
Det enskilda fackförbundet Kommunal, LO.s största fackförbund har tydligt ställt sig mot Ceta med argumentationen att frihandelsavtalet kommer befästa EU:s privatisering ytterligare och urholka arbetsmiljölagstiftningen. Kommunal slår här huvudet på spiken, detta är de reella följderna av Ceta.

Ännu är det lång tid kvar tills alla 28 medlemsländer har godkänt avtalet, men förmodligen kommer det gå smärtsamt genom resten av parlamenten. Små symboliska krav är relativt enkla att lägga till, om de inte går emot EU:s grundval att fria marknaden ska få styra. Små krav om att miljön ska »värnas« är enkla att lägga till, eftersom de inte på något sätt är bindande och enkla att smita från.
Så fungerar den demokrati EU ger till medborgarna, den demokrati som är en borgerlig diktatur eftersom det inte handlar om att folket har rätt att lägga sig i de beslut som fattas, om det handlar om frihandelsavtal eller om lagstiftning på EU-nivå eller nationell nivå.
EU är och förblir kapitalets union, det vet vi sedan länge. Vi vet också att Ceta är något författat åt storföretagen, av byråkrater i Ottawa och Bryssel, med enda mål att fortsatt bredda marknaderna och skapa nya marknader så varu- och kapitalförflyttning kan öka. Detta för att garantera fortsatt stora utdelningar till aktieägare och tjocka lönekuvert till direktörer och chefer. Man bryr sig inte om att miljön förstörs eller att arbetare går miste om säkerhet på sin arbetsplats eller sin pension, så länge hjulen fortsätter snurra för den nyliberala världsordningen.

Vi i RKU ställer ständigt kravet på ett Sverige fritt från EU, ett Sverige som får bestämma över sitt eget land. Vi värnar det nationella självbestämmandet framför det kanadensiska och europeiska storkapitalets överlevnad och vi är övertygade om att arbetarklassen har enklare att kasta borgarna från sina piedestaler om vi gör oss fria från deras unioner och allianser, deras kvasidemokratiska sammanslutningar och avtal.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion