Studera, kämpa, lär!

Rebell 2014-1

Framsida

Bojkotta EU-valet

I detta nummer av Rebell visar vi vad EU är för något bortom alla fina ord - ett högerprojekt för och av de rika. Vi förklarar varför vi tycker man ska bojkotta valet till Eu-parlamentet den 25 maj, och varför Sverige bör lämna unionen omedelbart.
Vi redogör också för olika europeiska länders situationer och visar på hur EU:s högerpolitik drabbat dem. Dessutom berättar vi historien om EU:s bildande som få känner till.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s 12-13 – läs som pdf! (146 kb)

Så är EU uppbyggt
EU, Europeiska Unionen, består av 28 suveräna stater. De har överlåtit en stor del av sitt eget självbestämmande till 7 stycken institutioner som tillsammans bildar EU. Här berättar Rebell lite grann om EU:s struktur och interna uppbyggnad.


s 20-21 – läs som pdf! (226 kb)

Fascister i kamp för EU
Den senaste tidens utveckling i Ukraina är mycket skrämmande. Rebell redogör här för några bakomliggande konflikter till det kaos vi idag kan se på många håll i landet.

Dessutom...

Ledare: Dags att förbjuda bemanningsföretagen!
Många av oss unga gör våra första år på arbetsmarknaden på vikariat eller via bemanningsföretag. Detta kan man tro positivt, vi får en väg in på arbetsmarknaden och kan konkurrera om jobben. Men företagen anställer inte via bemanningsföretag för att vara snälla mot oss unga. De gör det för att det skapar en flexibel personal som kan anpassas efter produktionstakten. Om företaget får mindre ordrar är det bara att säga upp de bemanningsanställda och anställa dem igen när produktionen ökar.

Ett överstatligt projekt för och av de rika
I skolböckerna går det idag att läsa att EU en gång i tiden bildades som ett fredsprojekt. Ett fredsprojekt vars syfte bland annat var att ena Europas folk efter andra världskriget. Rebell presenterar i detta temanummer en annan bild av historien om grundandet av projektet vi idag känner som Europeiska Unionen. En historia vars grundfundament är nykolonialism, antisocialism, odemokratiska maktsammanslutningar, utsugning och rå kapitalism.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion