Covid-19 – klassamhället och en kapitalistisk värld i kris

Resolution antagen av RKU:s femtonde kongress 14-15 maj 2021

Den senare hälften av den gångna kongressperioden har präglats av den världsomspännande pandemi som viruset covid-19 givit upphov till. I slutet på 2020, började antalet smittade stiga i stora delar av världen och mycket tyder på att virusets effekter kommer att bli långdragna. Pandemin har påverkat i stort sett alla delar av samhället och på många håll påvisat de klara bristerna i det kapitalistiska systemet.

De inledande månaderna av pandemin präglades av bristande resurser inom vård och omsorg. En följd av den nedrustade beredskapen i samhället. Något som den ekonomisk modellen, just in time, varit bidragande till. Under lång tid saknades nödvändig skyddsutrustning framför allt på landets äldreboenden och inom hemtjänsten. På dessa arbetsplatser var arbetsbelastningen redan innan pandemin ansträngd och under de senaste åren har anställningstryggheten urholkats. Den stora omsättningen på personal samt de dåliga arbetsförhållandena en bidragande orsak till att smittan tog sig in på landets äldreboenden.

2020 var ett år med uppsägningar och många varslades från sina jobb både i Sverige och internationellt, till följd av pandemin. Detta gällde i många fall sektorer där stora mängder av unga var anställda. När pandemin drog igång fick så många som 15 000 restauranganställda gå på dagen.
Pandemin har tydliggjort det klassamhälle vi lever i. Under pandemin har det varit miljontals människor, bara i Sverige, som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utan som fortsatt måste ta sig till sina arbetsplatser på fulla spårvagnar, bussar eller pendeltåg. Under våren 2020 kunde de med pengar och en sommarstuga fly från smittan, samtidigt ville man invagga oss i tanken om att vi skulle bekämpa pandemin tillsammans. Är du anställd inom hemtjänsten kan du inte fly till en sommarstuga och jobba hemifrån. Som volvoarbetare utan bil kan du inte undvika trängseln i kollektivtrafiken. Som trångbodd gymnasieelev kan du inte hålla två meters avstånd till din familj om du skulle bli sjuk. Detta gör att covid-19 inte drabbar alla lika. Vi har olika förutsättningar för att kunna följa rekommendationerna och skydda oss och våra närstående från smitta.

Pandemin har flyttat fram många viktiga frågor på dagordningen; arbetstrygghet, beredskap, internationellt samarbete, trångboddhet och resurser inom vård och omsorg. Listan kan göras lång. Frågan är vad detta kommer att leda till i längden. Medan borgarna och det så kallade näringslivet lyft vikten av att rädda företagen kräver vi kommunister att arbetarnas situation ska stärkas. I tider av kris visar det sig tydligt vilka prioriteringar den borgerliga staten gör. Den har mött denna globala kris med ökad fattigdom, arbetslöshet för arbetarna och miljardvinster för företagsägarna. Istället för detta parasitiska system kräver vi socialismen. Företagens vinstjakt ska inte styra över samhället eller människors liv. För att klara pandemin, den ekonomiska krisen och klimatkrisen krävs att samhället planeras och styrs av arbetarklassen.

För att kunna lindra krisens destruktiva framfart kräver RKU att:
• Rätt till full ersättning vid arbetspermittering
• Stärk arbetsrätten, förbjud otrygga anställningsformer!
• Planera produktionen efter behoven, inte profiten!