Kongresser

Kongressen är RKU:s högsta beslutande organ. De sammankallas vartannat år med delegater från RKU:s lokalorganisationer. Kongressen antar RKU:s stadgar, princip- och handlingsprogram, resolutioner och uttalanden. Här publicerar vi dokument från senaste kongresserna.