Vår politik

RKU är ett revolutionärt kommunistiskt ungdomsförbund som kämpar för att förändra samhället och skapa ett nytt mänskligare samhälle efter socialismens principer.

För att nå socialismen krävs att du och alla andra lägger sig i vad som händer i samhället. Socialismen måste bygga på vår egen kamp, kampen för våra rättigheter; en bra skola, bostad och arbete; kampen för en ljusare och bättre framtid. För att kunna genomföra en förändring krävs att vi enar oss och går samman. Kom med i RKU!

Vad vi vill och vad vi tycker finns samlat i vårt principprogram och handlingsprogram.
Under fliken Rebell hittar du artiklar och texter av medlemmar som berättar vad vi tycker i både dagsaktuella och mer teoretiska frågor.

Har du några frågor eller funderingar om vår politik? Kanske hittar du svaren i Frågor och svar. Annars får du gärna kontakta oss!