Klimatkamp kräver klasskamp: Socialism är en nödvändighet!

Resolution antagen av RKU:s femtonde kongress 14-15 maj 2021

Klimatkrisen har skärpts och allvaret blir allt mer oundvikligt. Det är därför inte konstigt att vi i ungefär två års tid har sett en stor ungdomsrörelse för att stoppa klimatkrisen. Enorma demonstrationer och regelbundna aktiviteter har spridit sig över jorden. Detta är bra och nödvändigt. Skol- och arbetarungdomen lär sig politisk aktivism och vi får demonstrationsvana. Men vad är rörelsens innehåll, vad är dess riktning? Med endast ett fåtal undantag är detta en helt lös rörelse där vi finner krav på att “politikerna ska lyssna forskningen”. Men kapitalismens politiker kommer aldrig bara lyssna på ungdomen eller arbetarna. De måste tvingas med kollektiv kamp för att de ska agera. Så fort hotet underifrån försvinner backar politikerna på sitt tidigare agerande. Vidare är inte forskningen tillräcklig i sig själv för att veta hur samhället ska ändras och hur detta ska gå till. För detta krävs en analys om hur samhället fungerar och hur det kan ändras på. Viktig förståelse i denna analys är att staten är ett verktyg för den härskande klassen att upprätthålla klassamhället och att i vårt kapitalistiska samhälle är det kapitalistklassen som härskar. Men vill inte kapitalisterna som klass också rädda miljön om dem bara lyssnar på oss? Nej tyvärr, och för att förstå varför behöver vi förstå oss på kapitalismens natur och logik.

Kapitalismen är ett system beroende av konstant ekonomisk tillväxt och vinstjakt. Det säger sig självt att det inte går att ha en oändlig tillväxt på en planet med ändliga resurser. Vidare är det klart att företagen inte svarar till sina arbetare, ekosystemen, till ungdomen eller framtiden. Företagen svarar till sina styrelser och till sina ägare. Det är dem som står för de absolut största utsläppen där t.ex. bara tre svenska bolag (H&M, Ericsson och Electrolux) släpper tillsammans ut mer växthusgaser per år än hela Sverige som nation. Det är inte av ren ondska företagen ligger bakom klimatkrisen, det är för att det är lönsamt. För enligt kapitalismens logik av att göra allt för mer profit är det rationellt att skövla amazonas, transportera varor tvärs över jorden för att utnyttja billig arbetskraft och förorena hav och sjöar. Våra liv och mänsklighetens framtid sätts på spel för att gynna ett fåtal människor och dera profitbegär. Ytterligare en viktig aspekt av kapitalismen och dess oförmåga att lösa klimatkrisen är imperialismen. Som vi redan nu kan se drabbar klimatkrisen främst världens fattigaste, speciellt de som bor i utsatta områden. Men det är inte dem utan de imperialistiska länderna som står för det absolut största orsakandet av klimatkrisen och därmed de som behöver ställas till svars för klimatkrisen.

Viktigt att förstå är att kapitalism inte kan ändra sin grundläggande natur och kommer därmed aldrig vara hållbar. Den kan inte och kommer aldrig avskaffa sig själv. För den är ett system som historiskt har erövrat samhället när kapitalistklassen tagit makten i samhället och de blir inte gärna av med denna makt, utan den måste tas ifrån dem. Förändringen kommer att komma underifrån utav att arbetarklassen – den absoluta majoriteten i samhället – tar makten. Arbetarklassen kan inte uteslutas ur ekvationen om kapitalismen ska bort liksom om klimatkrisen ska hanteras, då den ena förutsätter den andra. Klimatkamp kräver klasskamp! Denna kamp är kollektiv för ensamma står vi ingen chans men tillsammans har vi all makt att förändra samhället. Därför är organisering en nödvändighet, för oss nu och för alla framtida generationer.

Om kapitalism inte kan rädda klimatet då, vad kan? En ekonomi som värderar människors och naturens välmående istället för enorm profit för några få i samhället. En ekonomi som är under demokratisk kontroll istället för dagens marknadsdiktatur. En ekonomi planerad utefter människors och naturens behov istället för den anarkistiska produktionsordning vi har idag. Detta ekonomiska system har ett namn och det är socialism. Ett system som skulle möjliggöra oss att faktiskt kunna hantera klimatkrisen - att ställa om hela samhället på ett hållbart vis. Här behöver vi kommunister föra fram våra antikapitalistiska lösningar. Revolutionära åtgärder som att ställa om livsmedelssektorn, industrisektorn och transportsektorn för att tillslut göra oss helt fria från fossila bränslen och andra klimathotade sedvänjor. Åtgärder som försvarar och stärker våra ekosystem, inte minst från överproduktion och förorening eller rentav förstörelse.

Men såklart behöver vi kämpa för dessa omställningar av samhället redan nu, där varje steg i rätt riktning är viktigt för att lindra klimatkrisens effekter och ge oss mer tid. Såklart behöver omställningarna dessutom genomsyra hela byggandet av socialism. Låt ingen heller luras att ett hållbart samhälle skulle innebär uppoffringar i livskvalitet! Tvärtom skulle ett socialistiskt sådant innebära högre levnadsstandard och en mer meningsfull tillvaro för folket genom en centraliserad planekonomi som planerar efter behov snarare än profit. Detta medför kortare arbetstid och mer fokus på sjukvård, utbildning och kultur.

Vårt mål är att samla Sveriges ungdom för att krossa kapitalismen och bygga socialismen. Vi ser det som nödvändigt för att lösa klimatkrisen, för annars kommer kapitalistisk vinstjakt och produktionshets att bli mänsklighetens undergång. Endast med en socialistisk, planerad och demokratisk ekonomi kan vi ha en chans att rädda mänskligheten från klimatkrisen!