För ungas rätt på jobbet!

Uttalande antaget av RKU:s fjortonde kongress, 30 maj - 1 juni 2019, i Göteborg

Sverige idag är en helt annan plats än för 40 år sedan. Nyliberalismens intåg in i den svenska politiken, och det svenska medlemskapet i den Europeiska Unionen, har gett en steroidinjektion till det svenska kapitalet. Den svenska "arbetar"rörelsen med det socialdemokratiska partiet i spetsen, har lämnat en arbetarklass passiviserad inför marknadskrafternas diktatur.

Allmän visstid, provanställningar, timvikariat, delade turer, hyvling av sysselsättningsgrad är bara några av den vardagsmat vi unga arbetare måste tampas med i dagens kapitalistiska Sverige. Idag står den svenska "arbetar"rörelsen för den nya borgerliga politiken. Det ska införas marknadshyror och petas i LAS, lagen om anställningsskydd. Tidigare kunde Svenskt Näringsliv ringa sina kompisar i Moderaterna och göra sådana beställningar, nu behöver man bara ringa den socialdemokratiska regeringen och förankra det hos arbetarklassen.

Vi ungdomar brukas talas om att vi är framtiden, men vi ungdomar är nu. Vi ungdomar behöver organisera oss för att vi ska kunna garantera vår trygghet på arbetsmarknaden och på våra arbetsplatser. Det fackliga engagemanget bland ungdomar är rekordlågt, under hälften av alla arbetande ungdomar är organiserade i ett fackförbund. Med sådana siffror så är möjligheterna att påverka ungdomars situation på arbetsmarknaden obefintlig.

Arbetarungdomar måste återigen organisera sig för att göra facket till en kamporganisation, som vågar utmana kapitalismen på dess egna hemmaplan, arbetsplatsen. Elevkårerna måste återpolitiseras för att sätta krav på skolledningar och kräva att vi ungdomar får en rättvis utbildning. Det som borgerligheten, nu med socialdemokraterna i spetsen, har roffat åt sig, måste vi kämpa för att vinna tillbaka. Men vi ungkommunister vet att det inte hjälper i längden i ett kapitalistiskt samhälle.

Kapitalismen innebär för oss ungdomar otrygga anställningsvillkor, skitlöner, dubbla jobb, skuldsättning och förlorad ungdom. För arbetarklassens ungdomar finns det bara ett enda alternativ, socialismen. Ett samhälle vi bygger av och för varandra. Där anställningstrygghet, skälig lön och värdig levnadsstandard är en mänsklig rättighet och inte bara politiska floskler överbetalda politiker spyr ur sig.

Vi unga slits idag ut på våra jobb, för att kapitalisterna har en enorm makt över beslutsfattare och lagstiftningen. Tryggheten för oss unga kommer ur en organiserad kamp mot dessa kapitalister. Enbart genom den kampen kan vi vinna frihet, på vägen mot det socialistiska samhället. Ta kamp för ungas trygghet på jobbet!