Stöd Palestina - Bojkotta Israel!

Uttalande antaget av RKU:s nionde kongress 21-24 maj 2009.

I över 60 år har det palestinska folket förföljts och fördrivits från sina hem. Det palestinska folket är utsatta för en illegal israelisk ockupation. Palestinierna lever under ett systematiskt förtryck, som varit möjlig på grund av omvärldens tystnad och medlöperi.

Efter Israels senaste massaker på Gazaremsan har tusentals människor förlorat släktingar, och vänner. Sjukhusbyggnader och ministeriebyggnader är sönderbombade, FN-byggnader är förstörda. Ambulanspersonal sörjer dödade arbetskamrater, skjutna av apachehelikoptrar mitt på eftermiddagen när de åkte ut för att rädda liv. Barn försöker gå till skolan efter att klasskompisar bränts av vit fosfor som regnat över deras skola. Fosfor som brinner igenom kött och blod. Byggnader som finansierats av svenska skattepengar har förstörts. Allt detta har skett, och ändå är den svenska regeringen tyst. Det är en brottslig tystnad.

I den av Israel isolerade Gazaremsan, är det brist på allt. Viss hjälp har släppts in efter omfattande påtryckningar, men det räcker inte på långa vägar för att tillfredsställa ödeläggelsen.

Det palestinska folket straffas för att det i ett demokratiskt val har valt Hamas som sina politiska ledare. RKU står långt ifrån Hamas i många frågor, men vi stödjer palestiniernas rätt att välja sina egna ledare och sin väg i kampen mot ockupationen. För förtryckta nationer och folk har rätt att göra motstånd. Det är rent av en skyldighet. Liksom de norska och danska motståndsrörelserna kämpade mot nazismen under andra världskriget, har det palestinska folket rätt att med våld göra motstånd. RKU stödjer helhjärtat denna rättighet.

Så länge det inte finns någon rättvisa för det palestinska folket kommer det aldrig att bli fred i Mellanöstern. RKU vägrar hålla tyst när det palestinska folket förtrycks. Vi stödjer det palestinska folkets kamp.

– Bryt alla diplomatiska förbindelser med den rasistiska staten Israel!
– Bojkotta Israel!