Taktiken mot nazism och främlingsfientlighet

Resolution antagen av RKU:s nionde kongress, maj 2009

Högerextrema organisationer är idag ett påtagligt hot mot framförallt individer med utländsk bakgrund, men även för vänsterorganisationers rörelsefrihet på gator och torg. På många håll i Sverige kan inte arbetarungdomen känna sig trygg i sin närmiljö på grund av högerextrem aktivitet.

Även den slipsbeklädda fascismen måste ses som minst lika hotfull då den får en allt större plats i den politiska debatten med Sverigedemokraternas stigande opinionssiffror som främsta exempel. Vardagsrasismen håller på att institutionaliseras genom att gradvis göras politiskt korrekt i media. Sverigedemokraterna får ett allt större gehör för sin invandrarfientliga politik bland framförallt de borgerliga partierna där en alltmer rasistisk retorik tydligt går att uttyda.
Vare sig fascisten bär hakkors och bombarjacka, eller kostym och slips så är rasism något som RKU aldrig kan acceptera.

All form av rasism och främlingsfientlighet bidrar till splittring inom arbetarklassen och detta är endast till fördel för borgerligheten och dess politiska företrädare. Vårt primära mål är att ena arbetarklassungdomen och därför är den antirasistiska kampen viktig och av hög prioritet för vårt förbund. Därför för RKU fram kravet på kriminalisering av nazistiska rörelser, ett krav som har stöd i bland annat Nürnbergrättegångarna från 1947.

Den starka antirasistiska opinion som finns bland allmänheten måste vi inom det kommunistiska ungdomsförbundet förvalta och organisera i ett brett och folkligt motstånd mot främlingsfientligheten. Detta kan göras bland annat genom informationsspridning eller manifestationer där det tydliggörs för rasisterna att de inte kan tillåtas sprida sin klassplittrande hatpropaganda utan att möta motstånd. Nyckelskramlandet i Nyköping under år 2008 är ett bra exempel på när en bred och folklig aktion lyckas.

Då vi eftersträvar en bred uppslutning i kampen mot främlingsfientligheten måste vi vara öppna för samarbete med andra organisationer som driver samma linje i frågan. Däremot tar vi avstånd från organisationer och manifestationer vars enda syfte är våld och provokation, då vi anser att sådana metoder avskräcker allmänheten från att delta i den antirasistiska kampen.

Nazismen och främlingsfientligheten är ett alldeles för stort hot mot arbetarungdomen och klasskampen för att inte tas på fullaste allvar. För att på ett effektivt sätt motarbeta främlingsfientligheten på samhällets alla plan krävs stora, folkliga aktioner, både direkt konfrontativa och icke-konfrontativa.

I kampen mot nazism och främlingsfientlighet ska vi:
- Genom ett aktivt antirasistiskt arbete nå ut till arbetarklassen och ge ett tydligt socialistiskt svar på den främlingsfientliga propagandan.
- I manifestationer mot nazistiska och rasistiska aktiviteter sträva efter att få en så bred och folklig uppslutning som möjligt.
- Offensivt föra fram kravet på en kriminalisering av nazistiska organisationer.