Bojkotta EU-valet!

Följande uttalande antogs av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sjätte kongress 20-22 maj 2004.

Den 13 juni har alla ungdomar med rösträtt en demokratisk plikt att utföra: att riva sina röstkort och bojkotta valet till EU-parlamentet.

EU-parlamentet är ett bluffparlament utan verkligt inflytande över besluten inom EU. Valet till parlamentet har endast som uppgift att legitimera EU och Sveriges medlemskap i unionen. Trots det deltar flera ”EU-kritiska” partier i valet, bland andra Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är skamligt att dessa partier säljer ut EU-motståndet för några stolar i ett parlament som är en del av kapitalets EU.

För snart ett år sedan gav svenska folket överheten på käften när vi med bred marginal röstade nej till EMU. Det var ett stort underkännande av hela EU-politiken, och en protest mot EU som sådant. Efter EMU-folkomröstningen har regeringen Persson fortsatt med högerpolitiken. Dessutom följer man inte folkomröstningens tydliga besked om att vi inte ska flytta över mer makt till Bryssel, utan sväljer förslaget till EU-grundlag utan förbehåll. Trots att den nya grundlagen kommer att innebära ytterligare förflyttning av makt till Bryssel vill inte Persson se någon folkomröstning om grundlagen. Han vet nämligen att han skulle förlora en sådan.

EMU-folkomröstningen var inte första gången svenskarna gav svar på överhetens lögnaktiga tal om EU. 1999 deltog endast 38,3 procent av de röstberättigade i EU-parlamentsvalet. Det var en stor seger för demokratin. Om lika många, eller ännu fler, bojkottar EU-parlamentsvalet den 13 juni visar vi Persson att vi inte accepterar hans förakt mot folkviljan och demokratin. Det blir en kraftfull protest mot högerpolitiken och EU-grundlagen.

En massiv bojkott den 13 juni vore nästa steg mot ett svenskt utträde ur unionen. Ta det steget tillsammans med oss ungkommunister i RKU.

Bojkotta bluffvalet!
Sverige ut ur EU!