Riktiga jobb åt ungdomar!

Följande uttalande antogs av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sjätte kongress 20-22 maj 2004.

Nu är det snart sommarlov och de flesta av Sveriges gymnasieungdomar har försökt att få ett sommarjobb. Men långt ifrån alla som vill arbeta får chansen. När ungdomsarbetslösheten ligger på cirka 13 procent är det inte lätt att slå sig in på arbetsmarknaden.

För de ungdomar som nu går ut gymnasiet är det en framtid med arbetslöshet och tillfälliga anställningar som väntar. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten som råder i Sverige är förödande för dem som tvingas hanka sig fram på olika former av bidrag och bo kvar hemma. Den är också förödande för personalen på bland annat skolor, inom äldrevården och på dagis, där dessa ungdomar hade behövts. Om de arbetslösa ungdomarna hade fått jobb inom den offentliga sektorn hade många människor som på grund av den ständigt stigande arbetsbördan nu tvingas sjukskriva sig kunnat återgå till arbetet.

Unga människor idag vill inte ha flexibilitet och otrygghet. Trots det ökar de osäkra anställningarna, framför allt för ungdomar. Över hälften av alla kvinnor i åldersgruppen 16 till 24 år som är medlemmar i LO har någon form av tillfällig anställning.

Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas. De tillfälliga anställningarna måste göras om till fasta anställningar om ungdomar ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden. En fast inkomst är det som skapar trygghet i livet. Den tryggheten kräver vi.

Arbete åt alla!
Inga tillfälliga anställningar – riktiga jobb med riktiga löner!