Stöduttalande till de strejkande elektrikerna

Följande uttalande antogs av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sjätte kongress 20-22 maj 2004.

Vi tvåhundra ungkommunister på RKU:s sjätte kongress stödjer elektrikernas strejk. SEF, stå på er, vägra att offra era medlemmars hälsa för företagens vinsthunger. Fortsätt er kamp för rättvisa löner och mänskliga arbetsvillkor.