Imperialismens bomber kan aldrig befria ett folk

Uttalande antaget av RKU:s tionde kongress, 2-6 juni 2011, i Göteborg.

Det pågår ett krig i Libyen. Det påstås att bomberna ska ge frihet och demokrati. Att det handlar om humanitära insatser. Men vi i RKU säger det motsatta – kriget handlar om ekonomiska intressen. Precis som i Irak och i Afghanistan så försöker imperialismen dölja sina intressen för naturresurser och geopolitiskt viktiga regioner bakom fina ord om demokrati och försvar av civilbefolkningen. Det är dags att genomskåda dem. Libyen är en viktig oljeexportör och bland annat Frankrike importerar 15 procent av sin olja därifrån. För om EU och USA plötsligt blivit så omhändertagande om världens folk, att de är villiga slösa miljarder på militära resurser, varför låter de fortfarande en miljard människor svälta? Varför låter de aidsepidemin breda ut sig och varför stoppar de inte klimatförändringarnas förödande effekt för tredje världen?

Självklart har Libyens folk både rätt och skäl att göra uppror. Libyen har utvecklats till ett förtryckande samhälle och Gaddafi har sitt eget folks blod på sina händer. Men imperialismens bomber kan aldrig befria ett folk. Så fort som omvärlden släppte den första bomben så dog den folklighet som kan ha funnits i upproren. För nu handlar det inte längre om vad det libyska folket vill eller om deras kamp för rättvisa. Nu handlar det om vad imperialismen vill och om vad som gagnar dess intressen.

Att delar av den svenska vänstern inte kan se det är tragiskt för antiimperialismen. Såväl Ung Vänster som Vänsterpartiet har ställt sig bakom att skicka JAS trots att JAS är ett krigsplan som knappast kan påstås ha något annat syfte än att delta i krig. För alla oss som vill antiimperialism är det dags att höja våra röster. För bomberna kommer inte att hjälpa civilbefolkningen. De kommer att döda dem.

Vi i RKU ger inte vårt stöd till ett krig som stärker imperialismens intressen i världen. Vi står fortsatt upp för en verklig antiimperialism och säger nej till såväl bombhöger som bombvänster.

  • Nej till kriget i Libyen!
  • Dra tillbaka den svenska insatsen!