Taktiken mot rasism och främlingsfientlighet

Resolution antagen av RKU:s tionde kongress, juni 2011

Idag är främlingsfientlighet och rasism på frammarsch i Sverige. Det är en skrämmande utveckling som gör att många människor drabbas av såväl fördomar som strukturell rasism.
Personer med ett namn som inte klingar svenskt har det svårare att få jobb och bostad. Dessutom vinner främlingsfientliga partier allt mer mark och vi har ett rasistiskt parti i Sveriges riksdag. Även enskilda individer drabbas av rasisters och nazisters våld.

Högerextremismens frammarsch är ett hot mot såväl de drabbade grupperna som emot enigheten i arbetarklassen. För idag splittras arbetarklassen allt som oftast efter etnisk bakgrund. Och lösningar som pekar på gemensamma intressen mot högerpolitik hörs allt mer sällan i debatten. Ändå är det sådana lösningar som RKU kämpar för. Vi kämpar för att ena arbetarklassens unga i gemensamma krav. Kraven om en bra skola åt alla, byggandet av billiga hyresrätter och kamp mot ungdomsarbetslösheten gäller oss alla. Kampen för ett socialistiskt samhälle gäller oss alla. Och vi har allt att vinna på enighet. Det är kapitalismen och högerpolitiken som tjänar på splittring.
Det är därför RKU:s uppgift att vara alla arbetarungdomars förbund och bekämpa de strukturer som delar oss. Många ungdomar känner sig inte som en del av begreppet arbetarungdom. Men det ändrar inte faktumet att vi har gemensamma intressen. Och det är vår uppgift att få dessa ungdomar att se sin givna plats i kampen.
RKU måste finnas i förorterna och i de områden som drabbas hårdast av högerpolitiken. Men vi ska också kämpa för att finnas i de miljöer där de främlingsfientliga krafterna gör framsteg. På yrkesförberedande gymnasieprogram ska vi gå emot de högerextremas förenklade lösningar och peka på den verkliga fienden, kapitalismen. För det är inte en slöjbeklädd kvinna som flyttar jobb från Sverige eller försämrar arbetsvillkoren, det är en svensk kapitalist.
Detta kanske inte alltid är den lättaste uppgiften. Men på lång sikt är det här vi har mest att vinna. För det är arbetarklassens unga som drabbas hårdast av högerpolitiken och det är dem som tjänar mest på att ta kamp för ett annat samhälle.

I kampen mot rasism och främlingsfientlighet kämpar RKU för bred folklig uppslutning. I dessa protester är det viktigt att peka på att det är högerpolitiken som utgör grogrunden för rasismen.
Direkt konfrontation med högerextrema, där det saknas folkligt stöd och rasisterna kan framställa sig som martyrer, är inget vi ägnar oss åt. En bred folklig protest har långt större effekt än om en klick vänsteraktivister lyckas stoppa ett enskilt rasistiskt torgmöte.
Istället riskerar vänstersekteristiska aktioner som går ut på att förstöra högerextremas möten att skrämma bort människor från den antirastiska kampen. Och det tjänar bara rasisterna på.
Av samma skäl så uppträder RKU aldrig maskerade vid antirasistiska aktiviteter.

I kampen mot rasism är det också RKU:s uppgift att peka på att det är högerpolitiken som utgör grogrunden för rasism. När det genomförs nedskärningar och högerpolitik kommer rasism som en naturlig följd. Grupper med gemensamma intressen ställs emot varandra och när det saknas mötesplatser, man varken bor eller jobbar på samma ställen, så är det lätt att det uppstår misstro. Det är högerpolitiken som bär huvudansvaret för att rasismen är på frammarsch. Och RKU måste därför bekämpa så väl rasismen som högerpolitiken som utgör grogrunden för den.
I denna kamp måste RKU bli mer offensiva. Den antirasistiska kampen och kampen mot högerpolitik är två delar av samma kamp. Och det är vår uppgift att göra vår röst hörd och arbeta för enighet. I kampen för våra gemensamma intressen går det att slå hål på rasisternas förenklade analyser. Det är genom gemensam kamp vi övervinner så väl rasismen som högerpolitiken.