Kamp för sex timmars arbetsdag!

Uttalande antaget av RKU:s trettonde kongress, 25-27 maj 2017, i Göteborg.

År 1919 infördes åttatimmarsdagen i Sverige. Detta var resultatet av medveten arbetarkamp och ett stort steg från den tidigare tiotimmarsdagen. Nu, nästan 100 år senare, har vi tiodubblat vår produktivitet samt ökat vår befolkningsmängd. Ändå arbetar vi fortfarande åtta timmar om dagen. Detta är en orimlighet och vi behöver därför återigen ta kamp för en arbetstidsförkortning.

Ett vanligt argument mot en arbetstidsförkortning är att det skulle vara för dyrt – 90 miljarder kronor beräknas det kosta om det skulle genomföras på landets alla arbetsplatser. Det kan låta mycket, men då ska man veta att det i Sverige finns 178 miljardärer som sitter på en sammanlagd förmögenhet till ett värde av 2 076 miljarder kronor. Den föredetta H&M-ägaren Stefan Persson, en av Sveriges rikaste personer, är exempelvis god för 180 miljarder kronor – dubbelt så mycket som det skulle kosta att införa sextimmarsdagen i hela Sverige. Låt ingen säga att pengarna inte finns! För det gör de, men i kapitalisternas fickor istället för i samhällets gemensamma kassa.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön skulle ge oss möjlighet att ägna oss mer åt politiken, åt studier, åt familjen och åt varandra. Sex timmars arbetsdag skulle också innebära att många som idag som är arbetslösa skulle kunna få ett jobb. Dessutom visar de arbetsplatser som infört sextimmarsdagen på prov att personalen är mindre sjukskrivna och mår bättre av en arbetstidsförkortning; ett ganska väntat resultat eftersom kortare arbetsdag innebär färre tunga lyft, färre timmar i bullrig miljö och färre stressmoment.
RKU menar att det är dags att vi lämnar åttatimmarsdagen bakom oss. Tillsammans tar vi kamp för sex timmars arbetsdag!