Kapitalismen förnedrar oss ungdomar

Resolution antagen av RKU:s trettonde kongress, 25-27 maj 2017.

Att vara ung i Sverige idag innebär på många sätt en kamp. En kamp för att lyckas med sin skolgång och en kamp för att ha någonstans att bo. Det kapitalistiska systemet omöjliggör att alla ungdomar kan få dessa basala behov tillgodosedda.
Istället tvingar systemet oss att konkurrera med varandra. Det börjar redan i skolan. Sverige är det enda landet i världen som tillåter privatägda företag att driva skolor med skattemedel och sedan plocka ut vinster på elevernas bekostnad.

För att kunna göra vinst dras det in på allt som den kommunala skolpengen ska gå till – undervisning, lokaler och skolmat. Detta leder till att vissa skolor har en sämre undervisning än andra, och det är de från ekonomiskt svaga hem som blir förvisade hit. På så sätt befästs och förstärks segregationen i samhället, och tidigt separeras de barn som i framtiden ska arbeta och de som ska äga. Vi anser att det inte ska finnas bra och dåliga skolor; alla skolor ska vara lika bra och erbjuda samma möjligheter oavsett klassbakgrund. Alla elever har olika förutsättningar att lösa läxor utanför skoltid beroende på föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation. I ett led att spara pengar skär skolor ner på antalet lärarledda timmar och flyr på så sätt sitt ansvar. Skolan ska inte heller se olika ut beroende på var i landet man bor. Oavsett om man bor i en förort eller på landsbygden ska ens skolgång ha samma förutsättningar som i resten av landet.

Vi i RKU kräver därför:
Förbjud friskolor – för allas rätt till en bra skolgång!
Bort med läxorna – undervisning ska ske på schemalagd tid!

Efter gymnasiet vill många av oss flytta hemifrån, men det råder akut bostadsbrist i så gott som hela landet vilket försvårar det hela oerhört mycket. Förutsättningarna för att ordna ett eget boende ser dock väldigt olika ut. För den som kan få en bostadsrätt av sina föräldrar är det såklart inget problem att det finns för få hyresrätter. De flesta av oss har dock inte den lyxen, och vi får därmed flytta runt på osäkra andrahandskontrakt och köa i många år för att få ett eget hem att bo i. Det är visserligen så att byggtakten ökar. Inte sedan 70-talet har det byggts så mycket som nu. Detta är självklart
bra, men när månadshyran för en nybyggd etta kan landa på uppemot 7 000 kronor blir det tydligt vem det är man bygger för. Och det är inte för arbetarungdomar som oss. Samtidigt leder lyxrenoveringar till chockhöjda hyror.

Vi i RKU kräver därför:
Bygg nya hyresrätter – där vanliga ungdomar har råd att bo!
Stoppa lyxrenoveringarna!

Tillvaron som ung i Sverige idag kan alltså vara ganska dyster. Röster som är kritiska mot kapitalismen som system lyfts sällan fram, vilket lätt skapar en bild av att samhället måste se ut på det här sättet. Det kan också ligga nära till hands att leta efter enkla förklaringar,
och hamna i det främlingsfientliga träsk som skyller välfärdens kollaps på invandringen. Vi i RKU tar starkt avstånd från den typen av förklaringsmodeller och riktar istället blicken mot kapitalismen, som är den verkliga orsaken. Vi håller kapitalismen ansvarig för bostadsbristen
och för kaoset i skolan. Och vi säger: det behöver inte vara såhär! Kapitalismen har lyckats alldeles utmärkt med sitt syfte – att skapa vinst åt ett fåtal. Däremot misslyckas den katastrofalt när det handlar om att tillfredsställa ungdomars och hela samhällets behov. Därför är socialismen vårt långsiktiga mål. Engagemanget i akuta frågor som bostadsbristen och skolfrågan är för oss självklara delar av vår kamp för ett socialistiskt Sverige.