Mot Nato och krigshets, för en värld i fred och frihet

Resolution antagen av RKU:s trettonde kongress, 25-27 maj 2017.

Ylande drar krigets vindar över världen igen, världens mäktigaste militärallians fortsätter att rusta upp och expandera. USA:s starka ekonomiska och militära ställning lockar allt fler länder att närma sig Nato-alliansen. Parollen ”Antingen med oss eller
mot oss” tillåter ingen neutralitet utan fördömer alla nationer som eftersträvar en självständig utrikespolitik. I Sverige drar krigsalliansens förespråkare från stad till stad för att påverka opinionen till att ställa sig i imperialismens främsta led. På ledarsidor och i riksdagsdebatter tävlar man om att vara mest positiv till ett närmande eller till och med ett medlemskap i Nato. För RKU är det självklart att peka ut dessa krigshetsare som de folkets fiender dessa är, både i Sverige och internationellt. Den amerikanska imperialismen som Nato är frontorganisation för har efter invasionerna av Irak och Afghanistan ändrat sin modell för att roffa åt sig resurser till den stagnerande västeuropeiska och nordamerikanska kapitalismen. Istället för att med tusentals soldater ockupera och direkt sköta utvinningen av naturresurserna på plats så sköter man omstörtningar via ombud, en strategi som tidigare visat sig effektiv i bland annat i många latinamerikanska länder. På detta sätt kan man komma undan kritiken om krigsförbrytelser och ge de USA-backade statskupperna sken av att vara legitima och folkliga uppror mot en förtryckande stat.

Denna taktik har varit framgångsrik i ett flertal länder där man lyckats att mer eller mindre totalt slå sönder de statsmakter som sökt andra samarbeten eller på annat sätt inte rättat sig i västländernas led. Ett undantag i mönstret är Syrien där USA-imperialismen och dess bundsförvanter har stött på motstånd. Där har Ryssland militära och ekonomiska intressen som är viktiga för dem att försvara samtidigt som man får användning för sin nyligen upprustade arsenal. Detta är ett av de största avbräcken I den världsordning med USA som världspolis som vi har tvingat vänja oss vid. Att Syrien försvarar sin självständighet och att USA-imperialismen försvagas är någonting att glädjas åt. I längden kan vi dock inte förlita oss på rysk eller andra imperialistiska makters militär att sätta stop för krigen som kapitalismen skapar.

En grundläggande del av den svenska kapitalismen är den av socialdemokratin skyddade vapenindustrin. Där profiterar svenska och utländska kapitalister på att tillverka och sälja vapen och militär utrustning till krigshärdar runt om i världen. De som utrustas av
svenska kapitalister är bland andra USA och Saudiarabien men på omvägar även de reaktionära grupper som västvärlden säger sig motarbeta. I dessa tider av aggressive imperialistisk krigshets måste vi i RKU tillsammans med progressiva ungdomar i Sverige och andra länder bekämpa vår tids imperialism och se till att den bryts vid dess svagaste punkt. Vi måste bygga allianser som inte ser till nationella gränser utan tillsammans med progressiva krafter runt om världen kämpa mot alla nationer som för egna intressen förtrycker andra folk eller nationer. RKU står för antiimperialism och alla länders rätt till självbestämmande. Därför är det viktigt att alltid fördöma imperialismens försök att krossa de länder som ställer sig utanför deras samarbeten, oavsett om det sker genom rena invasionskrig eller om det sker genom underblåsande av interna motsättningar och splittring av befolkningen.

För hundra år sedan inleddes den ryska revolutionen av skotten från den ryska pansarkryssaren Auroras kanoner. Vår situation och våra förutsättningar är helt annorlunda idag än de var för hundra år sedan, vår taktik måste därför anpassas därefter. Men kampen
mot militär upprustning och krig förenar oss och kraven på fred och frihet för alla folk är precis lika aktuella idag som de var för 100 år sedan. I september i år kommer en stor Nato-ledd krigsövning att äga rum längs den svenska kusten. Provokativt har den döpts till Aurora 17. RKU kommer arrangera den motdemonstration som kommer att anordnas i Göteborg den 16 september 2017 under parollerna:

Nato ut ur Sverige!
Riv upp värdlandsavtalet!
Inga kärnvapen på svensk mark!