Bojkotta bluffvalet – Sverige ut ur EU!

I juni 2024 äger EU-valet rum i Sverige och under våren fram till valet driver RKU en bojkottkampanj mot densamma. Till skillnad från vissa som säger att man ska rösta på ett EU-kritiskt parti säger vi istället: bojkotta EU-valet!


Den 9:e juni i år är det val till EU-parlamentet. Året vi bildades, 1994, verkade vi för att Sverige inte skulle gå med i EU. Till skillnad från många andra partier och ungdomsförbund står Kommunistiska Partiet och RKU fast vid vår linje.

Valet till EU-parlamentet ses som ett säkert tecken på en blommande demokratisk union – eller är det verkligen så? Valet 2019 var det inte ens hälften som röstade. Parlamentet är den enda direktvalda EU-institutionen och lyfts gärna fram för att ge ett skimmer av demokrati.

Bluffvalet

EU-ivrarna är väldigt måna om att så många som möjligt röstar, för att ge EU ett falskt demokratiskt skimmer. De senaste 30 åren har aldrig mer än 60% av européerna röstat i EU-valet. EU vill gärna framställa sig som demokratiskt förankrat, men det är motsatsen. I EU är det kapitalister och arbetsköpare som styr. Politikerna som blir valda till bluffparlamentet belönas med ett arvode på 140 000 kronor i månaden. Vad får vi skol- och arbetarungdomar? Arbetslöshet, nedskärningar och bostadsbrist.

Vissa kanske uppmuntrar dig att missnöjesrösta på ett EU-kritiskt parti. Vi säger: bojkotta EU-valet! Även missnöjesröster bidrar till att ge parlamentet legitimitet. En bojkott är en medveten handling där man tar ett aktivt beslut och informerar sina klasskompisar, arbetskamrater och familj om det. Bojkotten är en politisk handling!

Kämpa mot EU!

EU är grundat som en kapitalets union. Det är ett sätt för kapitalister att gå ihop över landsgränserna, för att enas om bestämmelser som gynnar dem på alla europeiska arbetares bekostnad. EU innebär lagstadgad högerpolitik, lagstiftande över våra huvuden och en attack på våra grundläggande livsvillkor. Dessutom så håller EU på att formera ett eget imperialistiskt block. Vi ser detta i framväxandet av en EU-armé, formerandet av en gemensam utrikespolitik och en gemensam utsugning av exploaterade länder.

Under kampanjen kommer RKU synas på gator och torg för att informera ungdomar om EU och arbeta för att skol- och arbetarungdomen ska ta ställning mot EU genom att bojkotta bluffvalet! Vi kommer även arrangera öppna möten runt om i landet om EU och dess historia samt sprida kunskap i sociala medier. Även du som inte är medlem är viktig i vår kampanj och kan bidra genom att beställa vårt material från RKU:s förbundscentral (mejla fyll i kontaktformuläret på den här sidan) och vara del av att sprida det.

Ta kamp mot EU! Bojkotta bluffvalet och organisera dig för dina rättigheter och en värdig framtid genom att gå med i RKU!

Bojkotta bluffvalet!
Sverige ut ur EU!