Uttalande antaget av RKU:s nationella konferens

Uttalande antaget på RKU:s Nationella konferens 10-12 maj 2018

I år är det sjuttio år sedan Al Nakba, den stora katastrofen, drabbade det palestinska folket. Då hundratusentals människor drevs på flykt från sina hem och jordbruk. En katastrof och ett fördrivande som fortsätter än idag.

2018-05-14
Uttalande

Miljoner palestinier är idag flyktingar, Israel fortsätter att ockupera palestinsk mark och berövar dem deras mänskliga rättigheter och människovärde. Gazaremsan är idag att likställa med världens största utomhusfängelse.

Gång på gång har palestinierna visat på att de är ett kämpande folk som trots det förtryck de utsätts för fortsätter att kämpa mot den rättsvidriga och imperialistiska ockupationen. Bakom den israeliska ockupationsmakten står USA-imperialismen och försvarar samt underlättar förtrycket. Tillsammans har de i decennier försökt stämpla den palestinska motståndskampen som terrorism. Vi i Revolutionär Kommunistisk Ungdom menar att motståndet mot en ockupation är legitimt och berättigat.

Solidariteten med det palestinska folket har länge varit en central del i vår politik. Vi ser palestiniernas kamp som en del av vår egen. När de kämpar under brutala förhållanden gör vi vad vi kan för att visa dem vår solidaritet. Kampanjen för att bojkotta israeliska varor är därför mycket viktigt. Ockupationsmakten Israel måste isoleras. Men vi stannar inte vid detta, vi kräver också att Sverige säger upp allt kulturellt, akademiskt och idrottsligt utbyte med Israel.

Detta är krav som vi kommer att fortsätta föra fram. Trots att många av världens ledare fördömt blockaden, ockupationen och Israels förtryck av palestinier så är det vi som måste kräva handling. Det är endast genom en bred solidaritetsrörelse med krav på bojkott och att Israel följer både FN-s resolutioner och internationell rätt som vi kan få ett slut på ockupationen och ett slut på lidandet för det palestinska folket.

RKU kommer fortsätta kämpa för att uppnå detta mål och vi tackar alla de människor som kämpar för internationell solidaritet. Vi kommer ses på gator och torg, på arbetsplatser och på skolor och kämpa för ett fritt och demokratiskt Palestina och för ett stopp på Israels ockupation.

Bojkotta Israel – befria Palestina!

RKU:s Nationella konferens

Göteborg, 2018-05-11