Solidaritet med Sahel!

Uttalande från RKU:s centralstyrelse med anledning av situationen i Sahel

Det rustas för ett storkrig i Västafrika. Freden och tiotals miljoner människoliv balanserar på en knivsegg.

2023-09-05
Uttalande

Det är uppenbart att grunden för krisen i Sahel och västra Afrika är imperialismen. De länder som tidigare stått under det franska kolonialväldet är i praktiken fortfarande styrda av Frankrike: genom kolonialtaxa, valutor styrda av franska centralbanken samt kupper och invasioner mot dem som går emot västs intressen – alla medel för att bibehålla utsugningen och plundringen av dessa länders naturresurser.

Men förtryck föder motstånd. Det senaste uttrycket för detta ägde rum den 26:e juli i Niger när general Tchiani avsatte den västvänliga presidenten Bazoum. Detta är ingen isolerad händelse. Förra året tog kapten Traoré över Burkina Faso och året dessförinnan iscensattes militärkupper i Mali och Guinea. Tchiani har ett stort folkligt stöd och vill se en befrielse från Frankrikes grepp om landet och en självständig framtid.

Frankrike och USA har varit angelägna om att få ett stopp på denna nya ordning. Inte minst Frankrike har mycket att förlora på ett självständigt Niger. Bland annat står de för 70% av den franska elförsörjningen genom landets urangruvor medan 90% av invånarna i Niger saknar elförsörjning. För USA:s del har den amerikanska militären har haft nytta av Niger i sin roll som världspolis, genom stationering av trupper och baser på deras territorium.

För att stoppa denna utveckling har ECOWAS, en västafrikansk handelsunion, förberett en fullskalig invasion. De påstår att det är för att återställa stabilitet och demokrati, men det är uppenbart att slutmålet är att få Niger att rätta sig efter imperialisternas vilja. Ännu har en invasion inte skett. Detta mycke tack vare de stora demonstrationerna mot detta i ECOWAS-länderna. Dessutom har Nigers grannländer, med liknande antiimperialistiska ambitioner, slutit upp till deras försvar.

RKU fördömer västimperialismen och deras medlöpares planer på att kuva Niger och krossa den våg av motstånd som blossat upp i Sahelregionen. Ett nytt kolonialkrig skulle innebära katastrofala följder för miljontals människor. Krig och imperialism är mänsklighetens fiender – och Nigers folk måste få bestämma över sig själva och sitt lands öde, fritt från nykolonial inblandning.

Krossa imperialismen!
Hands off Niger!

RKU:s centralstyrelse

2023-09-05