Tips: Feministisk litteratur för ett kämpande 8 mars

Inför 8:e mars kommer vi publicera fyra tips på litteratur som ger en bra grund för den marxistiska feminismen.

2024-03-07
Artikel

För att stärka kvinnokampen och krossa patriarkatet behövs teoretiska kunskaper, så oavsett om du är ny och intresserad eller vill stärka dina kunskaper kan dessa texter bidra. Läs själv eller, ännu bättre, tillsammans med kamrater!

Listan uppdateras löpande under veckan.

Tips 1: Philosophical Trends in the Feminist Movement

Av: Anuradha Ghandy

En given läsning för varje feminist som vill kunna navigera bland feminismens olika ideologiska inriktningar och teorier. Med marxismen som kompass går den indiska kommunisten Anuradha Ghandy skickligt igenom olika feministiska inriktningar, deras historia, vad de står för och kritiken av dem.

En grundad kritik av olika inriktningar är nödvändig för att den feministiska rörelsen ska hamna rätt och kunna leda till revolutionär förändring och avskaffande av patriarkatet. Detta är Ghandys bidrag med denna text. Att visa på hur olika inriktningar är bundna till reformism och handlingsförlamning, samt hur fel uppfattning om vart kvinnoförtrycket kommer ifrån och vad som förstärker det leder till felaktiga slutsatser och strategier.

Tips 2: Arbetets döttrar – Arbetarkvinnans historia

Av: Hjördis Fohrman

Denna broschyr går igenom den nordiska kvinnans historia ur ett marxistiskt perspektiv. Klassperspektivet är viktigt för en korrekt skildring och analys av kvinnohistorien. Detta har Hjördis med sig när hon i texten går igenom hur kvinnans roll och ställning har ändrats med utvecklingen av klassamhället från dess uppkomst tills idag. I takt med att privategendomen och staten växt sig starkare så har kvinnans ställning i samhället blivit försvagad.

Större delen av broschyren går igenom arbetarkvinnans ställning och kamper under kapitalismen. En viktig berättelse för att förstå hur kvinnokampen och klasskampen hänger ihop. Hon avslutar broschyren med att arbetarkvinnans historia inte är slutskriven. När dagens arbetarkvinnor börjar göra motstånd, som många generationer tidigare gjort, kommer det att skrivas nya kapital.

Den finns att köpa på proletärkultur.

Tips 3: Women, Race & Class

Av: Angela Davis

Kommunisten och feministen Angela Davis går in på hur den afroamerikanska kvinnans ställning varit under USAs historia och de kamper som förts, från tidigt slaveri tills nutid. Med marxistisk och feministisk analys för Davis fram hur rasism är skapat av kapitalismen för att rättfärdiga slavhandeln och splittra de förtryckta klasserna. Likaså tjänar den härskande klassen på kvinnoförtryck. I mitten av detta hamnar den afroamerikanska arbetarkvinnan.

Boken fokuserar på att granska och förstå hur olika grupper inom kvinnorörelser och afroamerikanska rörelser förhållit sig till varandra. Istället för att enas i kampen för t.ex lika rösträtt för vita kvinnor såväl som för svarta kvinnor och svarta män så spelades grupperna ut mot varandra och tog avstånd från varandra, något speciellt vita kvinnor i mellanskiktet gjorde. Den härskande klassen tjänar på förtryck genom att spela ut arbetare mot varandra och att arbetarklassen då inte enas mot själva grundproblemet som förtrycker dem: kapitalismen. Med en sådan klassanalys undersöker Davis även hur rasism spelat en roll i flera andra kvinnokamper så som de för reproduktiva rättigheter, mot hemarbete och mot våldtäkt.

Tips 4: Caliban and the Witch: Women the Body and Primitive Accumulation

Av: Silvia Federici

I denna bok analyserar professorn och marxisten Silvia Federici häxprocesserna i Europa. Med historiematerialismen visar Federici hur denna terror mot kvinnor hör ihop med framväxten av det kapitalistiska produktionssättet. Centralt i detta står den primitiva ackumulationen som är den process när allmänningarna liksom egendom och mark från bönder beslagtogs av landägare, vilket gjorde bönderna egendomslösa. Denna inte sällan blodiga process medförde mer än bara framväxten av en arbetarklass. Det var även ett förstärkande av patriarkatet som innebar hårdare kontroll över kvinnors kroppar för att föda en arbetarklass.

Federici menar att häxjakten var en konsekvens av kvinnors motstånd mot framväxten av kapitalismen och kapitalistiska relationer. En framväxt som innebar borttagandet av den sociala ställning en del kvinnor hade tidigare i samhället över sin sexualitet, sin reproduktion och sin förmåga att läka.

Denna läsning är insiktsfull i hur kapitalismen inneburit ett förstärkande av patriarkatet och varit en blodig process speciellt mot underklass kvinnor. Det är viktigt att förstå historien för att kunna forma framtiden. Patriarkatet har inte alltid funnits, vissa processer har förstärkt det, men det är upp till oss att kämpa emot det och tillslut krossa det.

Kvinno- och jämställdhetsutskottet

RKU:s centralstyrelse