RKU-Karlstad i kampanj för en avgiftsfri kollektivtrafik

Just nu bedriver RKU-Karlstad en kampanj för avgiftsfri kollektivtrafik i Karlstad. Så här skriver de själva om kampanjen:

2015-11-26
Nyhet

Under de gångna åren så har bussbolaget Värmlandstrafik AB haft en ganska radikal ökning i sina engångsfärdpriser samt i deras månadsprogram, samtidigt som de delade in Värmland i zoner förra året. Dessa zoner är helt enkelt indelningar på hur man kan åka med vissa typ av program. Detta har väckt uppmärksamhet hos massor av ungdomar, studenter och arbetare i Värmland och en protest och namninsamling gjordes förra sommaren mot de höjda priserna. Det som de protesterande vill ha är helt enkelt lägre priser, samt att de önskar ta bort det zonsystem som har blivit insatt.

Denna strävan efter ett billigare och enklare sätt att färdas på igenom Värmland är en mycket nobel strävan som skulle gynna både den unga studenten och den vuxna arbetaren. Detta är därmed en kamp som vi i RKU Karlstad även vill lyfta upp till ytan.

Det är inte alls konstigt att denna prisökning har skett, det är till och med något som man skulle kunna förvänta sig i det Sverige som vi idag lever i. Det är nämligen så att den högerpolitik och nedmontering av vår gemensamma välfärd som förs inom landet just nu ger vingar åt denna typen av prisökning. Det är ju nämligen så att Värmlandstrafik är ett aktiebolag och den verksamhet de bedriver gör de inte av godheten av deras hjärtan, utan det har vinsten som huvudintresse.

Värmlandstrafik intresse ligger inte i att studenter och ungdomar skall ha enkel transport till och från universitet eller att arbetaren ska komma till sin arbetsplats. Deras intresse är att ta våra pengar och få kapital på det. Vi är inte mer än varor de fraktar, även om vi kan ha illusionen av något annat.

Som svar på det folkliga uppropet från folket i Värmland mot Värmlandstrafik, så valde styrelsen i Värmlandstrafik Aktiebolag att ge en så kallad ”eftergift”. Eftergiften var som sådan att man sträckte åldersgränsen på sitt sommarerbjudande, detta menat för de mellan åldrarna 7-19 år men som sedan ändrades till 7-25. Det återstår att se i fall detta erbjudande får stå kvar tills nästa sommar, då detta enbart är en arbetsmarknadsploj. Det är meningen att vi ska känna oss nöjda. Men så är det inte i verkligheten. Det är ett sätt att få oss att lugna ner oss, mätta vår hunger. De studenter som inte åker med kollektivtrafiken under sommaren, utan under hösten, har blivit snuvade vid näsan. Detta erbjudande hjälper inte skolungdomen då det de inte har någon användning av det. Desto mindre hjälper det de äldre i arbetarklassen, över 25 år som kommer fortsätta pendla under sommaren men inte räknas in i detta erbjudande.

Kollektivtrafiken är en fråga som är viktig för oss kommunister, då den påverkar arbetarklassens rätt till fri rörelse samt dess möjlighet att komma till sin arbetsplats. Den påverkar även skolungdomars möjlighet till att kunna utföra sina studier. När priserna blir för höga för arbetarklassen att kunna utnyttja kollektivtrafiken blir den tvungen att ta sig till andra medel, t ex. att åka bil. Det blir då även en fråga om hur hållbart det är för vår miljö. Det är alltså två hot avgiftshöjningen av vår kollektivtrafik leder till. Ett hot mot skolungdomar och arbetarklassen och ett hot mot miljön.

Lösningen på dessa problem ser vi i RKU Karlstad, är att införa fri kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är till för folket och ska därför självfallet finansieras av folket via skattemedel. Det finns gott om pengar till detta, inte främst hos Lars Bull, Värmlandstrafik AB:s VD, som säkert sitter på en hel del slantar som han kan undvara. Tillika hos byråkraterna i deras politiskt valda styrelse som sitter förmodligen även de på en sedelbunt som kan kallas duga. Genom att införa en helt skattefinansierad kollektivtrafik så kan vi avskaffa zonerna, ett orättvist biljettsystem och samtidigt värna om arbetarklassens och miljöns intressen.

Det upprop som nu sker är en viktig kamp för både den studerande ungdomen och den arbetande befolkningen, och det som händer är en kollektiv aktion mot ett direkt utnyttjande av oss som måste åka med Värmlandstrafik AB. Men kampen slutar inte här. Kampen mot vinster i vår kollektivtrafik kommer att fortsätta så länge kapitalismen fortsätter att existera. Kollektivtrafiken är inte bara ett dagskrav med en inomkapitalistisk lösning, det är även en fråga om socialismens nödvändighet. Kampen för socialismen börjar här och nu, i vår vardag, på våra skolor och på våra arbetsplatser. Därmed uppmanar vi i RKU Karlstad till att man ska organisera sig. Organisera sig mot överklassen, högerpolitiken och kapitalismen. Organisera sig för klasskamp, socialism och fri kollektivtrafik!

Håll utkik på bussar och torg för våra alldeles färska flygblad!

RKU-Karlstad