RKU i kampanj mot Nato och värdlandsavtalet

Under de kommande två veckorna kommer RKU bedriva en kort men intensiv kampanj mot krigsalliansen Nato och mot det värdlandsavtal Nato tecknat med Sverige. Ett avtal som väntas godkännas av Sveriges riksdag under våren, vilket kommer få enorma konsekvenser för vårt lands säkerhet.

2016-02-09
Nyhet

RKU:s lokalorganisationer kommer under dessa veckor arbeta aktivt för att sprida information om vad avtalet innebär samt visa på att vi är många som vill att det dels inte godkänns av riksdagen, och dels att Sverige inte ska göra några som helst närmanden till Nato.

Till kampanjen har RKU:s centralstyrelse tagit fram ett flygblad. Detta flygblad kan beställas kostnadsfritt från RKU:s förbundscentral för att spridas på arbetsplatser, skolor, i bostadsområden eller i andra sammanhang.

Kampanjen avslutas med en nationell protestdag den 27 februari.

För att delta i protestmöten på din ort, håll utkik på RKU:s hemsida för tid och plats. För att få löpande uppdatering om kampanjen, följ RKU på facebook.

Vill du beställa flygbladet eller komma i kontakt med RKU på din ort för att delta i kampanjen mot Nato och värdlandsavtalet, ta kontakt med RKU:s förbundscentral genom att mejla rku@rku.nu eller ringa 031-244417.

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse