RKU samlade till distriktskonferenser och protesterade mot Nato

Lördagen den 6 februari anordnade RKU:s fyra distrikt konferenser som totalt samlade ett 60-tal ungkommunister från olika delar av landet. Konferenserna hölls på orterna Kristianstad, Göteborg, Stockholm och Umeå.

2016-02-08
Nyhet

På konferenserna lanserades den nationella kampanj som RKU nu i februari kommer genomföra mot krigsalliansen Nato och värdlansavtalet. Förutom diskussioner om värdlandsavtalet samt om hur vi på bästa sätt kan nå ut med vårt krigsmotstånd till ungdomar genomfördes även utåtriktade protestmöten mot Nato under konferenserna. Med anledning av att det brittiska krigsfartyget HMS Monmouth låg i Göteborgs hamn under helgen genomförde kamraterna i det västra distriktet en protestaktion i anslutning till fartyget.

På konferenserna sammanfattades även den viktiga diskussion som under de senaste månaderna förts inom RKU om hur vi kan organisera fler tjejer i det kommunistiska ungdomsförbundet.

Konferenserna bedöms överlag som lyckade och utifrån diskussionerna om den kommande kampanjen tror centralstyrelsen att den kommer kunna bli bra. Läs mer om den inom kort på RKU:s hemsida.

RKU:s centralstyrelse

En gång per termin anordnar RKU distriktskonferenser. Då samlas alla lokalorganisationer och medlemmar inom ett distrikt för att diskutera politik, stärka förbundets arbete samt genom sociala aktiviteter ha roligt tillsammans.