Mycket positiv stämning på RKU-konferens

Under Kristi himmelsfärdshelgen 5-7 maj arrangerade RKU en nationell konferens. Totalt deltog 60 kamrater från hela landet.

2016-05-12
Nyhet

Under tre soliga dagar i Göteborg genomfördes konferensen som hade ett övergripande syfte att lyfta och fokusera på organisatoriska frågor. Genom att stärka och svetsa samman den egna organisationen kan vi på sikt bygga ut det kommunistiska ungdomsförbundet. På konferensen lanserade RKU:s centralstyrelse en ny organisationshandbok vars innehåll utgjorde grunden för konferensen. Praktiska övningar i att exempelvis hålla tal och skriva artiklar i förbundets tidning Rebell varvades med teoretiska föredrag om marxism-leninism samt reseberättelser från både Irland och Venezuela.

Stämningen under konferensen var mycket god, och många som deltog på en större samling för första gången uttryckte stor glädje över att få träffa så många kamrater från olika delar av landet. Av de 60 deltagande RKU:arna var det en betydande del som blivit medlemmar bara det senaste året, något som vittnar om att RKU förmår att organisera många ungdomar i kampen för ett rättvist samhälle.

Konferensen hölls samtidigt som Kommunistiska Paritet höll sin partibyggarkonferens vilket gjorde att vi totalt var upp emot 200 kommunister samlade under helgen. Vissa delar av våra konferenser samkördes och på så vis kunde vi unga få ta del av de äldres erfarenheter och på samma sätt kunde de få en chans att lyssna på våra.

Centralstyrelsen bedömer konferensen som mycket lyckad och noterar glädjande att en stor andel deltagare (27 st) tillhör kategorin högstadie- och gymnasiestuderande, vilket bådar gott inför framtiden och föryngringen.

Simon Renner

Ordförande för RKU