EU och lagstadgad diskriminering

Den 15:e juli godkände EU-domstolen att två tyska firmor hade avskedat muslimska kvinnor för att de bar slöja.

2021-10-22
Nyhet

I sitt beslut skriver EU-domstolen att “ett förbud mot att bära någon synlig form av politisk, filosofisk eller religiös övertygelse på sin arbetsplats kan vara berättigat utifrån behovet av att presentera en neutral bild till sina kunder och för att förhindra sociala konflikter”. Med andra ord har det godkänts från EUs lagtolkande organ att arbetsköpare har fri tillåtelse till att avskeda sina anställda pga religiös klädsel om det enligt dessa arbetsköpare skulle bryta mot företagets behov av neutralitet. I fallet av denna dom handlade det om en specialpedagog på ett center för barnavård och ett kassabiträde på Apotekskedjan Müller. Vilka företag är det då som inte har ett “behov av neutralitet”?

Att klassificera slöjor och huvuddukar som en religiös symbol likt det kristna korset i kontext till denna lagen är att stämpla en stil av huvudbonad, med stark kulturell betydelse i ett hav av olika kulturer och etniciteter som ett enskilt ting med ett enskilt syfte. Därmed bortser man från de många olika möjliga anledningarna till att bära slöja, även de som är för sin egna bekvämlighet oavsett religiös övertygelse.

Detta beslut från denna luxemburg-baserade domstolen är givetvis ingenting oförutsägbart då den europeiska islamofobin år för år vuxit sig starkare. Tidigare under 2017 beslutade EU-domstolen även då att muslimska huvudslöjor eller annan religiös klädsel var en berättigad anledning till att avskeda anställda. Detta beslut är en fortsättning av denna linje - ett kugghjul i maskineriet av islamofobi för att fortsätta marginaliseringen och demoniseringen av muslimer!

Problematiken med detta beslut är inte bara att det används för att vidare hålla den muslimska befolkningen nere tillsammans med andra antimuslimska beslut, utan det krockar med de rättigheterna och friheterna som den borgerliga demokratin så kärt håller an till; religionsfrihet och yttrandefrihet. Att värna om religionsfrihet och yttrandefrihet medan man samtidigt tillåter företag att avskeda sina anställda som nyttjar dessa rättigheter blottlägger EU:s hyckleri.

Med detta i åtanke så måste frågan ställas: vad värderar de högst. monetär profit eller de pelarna som demokratin vilar på? Vi kommunister vet givetvis redan svaret, men dessa domar från EU visar det än mer tydligt. De avslöjar borgerlighetens vulgära medel till att ta svängrum kring de principer som de hävdar sig värna om så, allt i jakten på profit.

Resultatet med detta är inte att individer som blir tvingade till att bära slöja kommer en dag dyka upp till jobbet utan den, utan de kommer helt enkelt sluta arbeta. Det kommer stärka utanförskapet och fördomarna som redan finns mot den muslimska befolkningen i europa ännu mer. Det kommer sätta fler käppar i hjulet för kvinnor som vill bli ekonomiskt självständiga och göra dem mer beroende på sin mans inkomst. Det är därför detta beslut är ett stort bakslag i kampen mot religiöst förtryck. Om EU faktiskt är intresserade av att hjälpa dessa kvinnor från förtryck, behöver de först sluta att aktivt hindra dem från att hjälpa sig själva och sluta säga åt kvinnor vilka kläder de får ha på sig!

Kvinno- och Jämställdhetsutskottet

RKU:s centralstyrelse