Arbetarkonferens – RKU och K går framåt på arbetsplatserna

Under helgen 30 september – 1 oktober samlades närmare 80 arbetare och medlemmar från Kommunistiska Partiet och Revolutionär Kommunistisk Ungdom på Marx Engels-huset i Göteborg för att diskutera erfarenheterna av vårt tidigare arbetsplatsarbete och hur vi ska utveckla det framåt.

2023-10-03
Nyhet

Deltagare delades in i grupper efter yrke/bransch/facklig tillhörighet. Deltagare från RKU hade även sin egna samling där man diskuterade fackliga och arbetsplatspolitiska frågor ur ett ungdomsperspektiv.

RKU:are diskuterade bland annat utmaningarna med att snacka politik på jobbet, vikten av att alltid sträva efter att höja nivån till det politiska och hur man går från snack till gemensamt agerande.

Utöver detta bjöds deltagarna på god mat och många roliga och intressanta diskussioner fördes i pauserna samt under festligheterna på kvällen. RKU och Kommunistiska Partiet går gemensamt framåt på arbetsplatserna! För klasskamp och socialism!

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse