En våldtäkt är en våldtäkt

Följande uttalande antogs av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sjunde kongress 5-8 maj 2005.

Efter flera uppmärksammade frikännanden av anklagade våldtäktsmän har en ny lagstiftning kommit till. I och med denna ska den som sexuellt utnyttjar en berusad person dömas för våldtäkt. Detta är rätt och riktigt. Det är uppenbart att många våldtäktsmän fått gå fria för att ansvariga under rättsprocessen ansett det vara rätt åt offren om de druckit sig berusade.

Det återstår dock att se hur domstolarna tolkar lagstiftningen. Det är svårt att tro att hela rättssystemet plötsligt ska lyckas kasta av sig den uppenbart reaktionära kvinnosyn som hittills rått, där kvinnliga våldtäktsoffer blivit de som suttit på skampålen i rättssalen, som utsatts för förnedrande utfrågningar och som ifrågasatts på grund av kläd-, vänskaps- och dryckesval.

Vi lever i ett patriarkalt samhälle, där mannen är norm. Detta återspeglas även i domstolarna. För att få bukt med dessa rättsliga vidrigheter gäller det att inte bara ha en hård lagstiftning att falla tillbaka på i våldtäktsmål, utan därtill en som tar hänsyn till de patriarkala samhällsstrukturerna. Genom att medvetandegörande dessa strukturer, gör man det möjligt att bryta mot dem. Det är enda möjligheten till rättvisa.

Tyvärr, ur denna synvinkel, är inte frågan om samtycke med i den nya lagen. Ett sådant krav skulle på juristspråk flytta fokus från offret till förövaren. Med andra ord, istället för att som idag kvinnan i rättssalen måste påvisa att mannen förstod hennes nej, måste mannen förklara varför han inte lyssnade på nejet.

Problemet ligger dessutom inte bara i de allt för ofta frikännande domarna, utan till stor del även i förundersökningarna. Nya siffror från Blekingelän visar att inte ens hälften av alla misstänkta gärningsmän i våldtäktsfall kallas in till förhör.

RKU välkomnar våldtäktslagstiftningen men tror inte att den kommer att lösa problemet med frikännande domar mot män som uppenbarligen förgripit sig på kvinnor. För att nå dit måste vi göra oss av med de patriarkala strukturerna.

För en hård våldtäktslagstiftning!
En våldtäkt är en våldtäkt – inga frikännanden av förrövare!