RKU-kampanj för unga arbetares rättigheter

Följande uttalande antogs av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sjunde kongress 5-8 maj 2005.

Nya chocksiffror visar på en öppen ungdomsarbetslöshet på nära 14 procent. På många håll i landet är den största chansen till arbete att acceptera timvikariat. Samtidigt jagas unga arbetslösa med blåslampa. Antalet anmälningar om avbruten a-kasseersättning på grund av för få sökta jobb har fördubblats. Det svenska klassamhället hårdnar och vi unga drabbas illa.

I denna situation ger sig Revolutionär Kommunistisk Ungdom nu ut i en kampanj för att informera om vilka rättigheter vi unga har på arbetsmarknaden, både när det gäller sommarjobb och riktig anställning.

Arbetarklassen har i alla tider vetat om vilket gissel arbetslösheten är. Den kan pressa ned löner och försämra arbetsvillkor, eftersom kapitalisterna kan ersätta dem som kräver sin rätt med andra som gärna tar jobbet.

Hög ungdomsarbetslöshet är ett extra tungt gissel. Dels för att unga arbetare ofta inte kan sina rättigheter och dessutom inte har erfarenhet av att stå upp och kämpa för dem. Dels för att unga kan arbeta extra hårt. Det är ingen fara om vården eller industrin sliter ut de anställda på några år, det finns en hel armé av unga arbetslösa som står i led för att i sin tur få slita ut sina kroppar.

En del krafter inom arbetarrörelsen och facket har drabbats av en hopplöshetstro. De menar till exempel att globaliseringen har berövat arbetarklassen möjligheten att stärka sina positioner. Vi ungkommunister anser att detta är helt fel. Den kollektiva styrkan hos arbetarklassen idag är precis densamma som den alltid varit. Det är vi som bygger landet, och utan oss stannar det! Lägger vi ned våra verktyg byggs inga hus eller bilar. Hänger vi av oss rocken hjälps inga gamla på ålderdomshemmen. Ställer vi undan skaften lagras snabbt smutsen även i de finaste korridorer. Utan oss, inga vinster, inga aktieutdelningar. Utan vårt arbete, inget fungerande samhälle. Precis där är vår makt.

Istället är det just tron på att vi inget kan göra som är själva problemet.

RKU riktar in kampanjen till skolor och arbetsplatser med många ungdomar. Vi unga måste ha full koll på våra rättigheter för att kunna ta strid för dem. Det är vi som ska axla arbetarnas roll i klasskampen.

Riktiga jobb till riktiga löner!
Försvara arbetsrätten, ja till fasta jobb!
Dela på jobben, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön!