Allt stöd till arbetarna på Pågatågen!

I torsdags 31/12 samlade arbetarna på Pågatågen till ett möte, där de med en överväldigande majoritet bestämde sig för att gå ut i vild strejk om deras huvudskyddsombud sägs upp. Detta är kulmen på en längre konflikt mellan de arbetande på Pågatågen och företaget Arriva, som under längre tid försökt inskränka deras löner och villkor.

2021-01-03
Nyhet

På arbetsplatsen har det pågått en våldsam hyvling. Hyvling betyder att arbetsköparen skär ned på de anställdas arbetstid, så att de på så sätt slipper betala ut mindre lön. För Pågatågens anställda har detta inneburit att de har tvingats välja mellan att gå ned från heltid till 75% – eller att bli avskedade. Flera har som en följd av detta blivit av med sina jobb. De som är kvar har fått leva på en lön på drygt 15 000 i månaden innan skatt – samtidigt som Arriva Sverige omsatte nästan 3,5 miljarder 2019. Det har pågått en målmedveten kamp mot hyvlingen av de anställda på Pågatågen, en kamp som Arriva gärna velat kväsa så snabbt som möjligt. I november tecknades ett kollektivavtal med arbetsgivarorganisation Almega, än snarare med Arriva, där huvudskyddsombudet Ola Brunnström spelat en stor roll i förhandlingarna. Brunnström kallades upp till ett möte med sina överordnade, där de försökte möta honom med 24 månadslöner i utbyte mot att han lämnade arbetsplatsen. Han nekade och hans anställning svävar nu i fara.

Därför har hans kollegor varslat om en vild strejk om han blir avskedad – beskedet kommer nu på måndag. Hur det går får vi se då. Oavsett vad så är de anställda på Pågatågen ett föredöme för alla arbetande människor. Att vara redo att offra sitt jobb – sitt bröd, sin hyra och trygghet – i kampen mot försämringar, är en osjälvisk och solidarisk handling av det finaste slaget. Det visar på mod och oräddhet mot de fräcka angreppen från Arriva: de har bevisat att kollektivets styrka väger tyngre än företagsledningens klofingrar.

Vi i RKU skickar vårt fulla stöd till arbetarna på Pågatågen: vik er inte en tum, fortsätt kämpa!

Centralstyrelsen