Hälsning från RKU till Kuba med anledning av 65 årsdagen av revolutionen

RKU var inbjudna att delta på firandet av 65 årsdagen av den kubanska revolutionen samt 171 årsdagen sedan José Martis födelse. Dagen högtidlighölls på Kubas ambassad med inbjudna gäster och vänner och det blev ett gemytligt och välbesökt arrangemang. Gästerna lyssnade till tal, musik och hälsningar från de olika organisationerna närvarande framfördes.

2024-01-27
Nyhet

Ett dussintal RKU:are närvarade och en banderroll med parollen "From Havana to Stockholm – Long live proletarian internationalism" räcktes över till ambassadören som en vänskaplig gest. RKU:s förbundssekreterare Marcus McBay framförde denna hälsning till de närvarande:

Kära kubanska vänner och kamrater,

Vi vill tacka er för inbjudan till detta glädjande tillfälle.

På Revolutionär Kommunistisk Ungdoms vägnar vill jag förmedla våra hälsningar och gratulationer på sextiofemårsdagen av den kubanska revolutionen och firandet av José Martí. Det är en stor ära för oss att vara här idag och visa vår solidaritet med Kubas folk. En solidaritet och vänskap som vi önskar att fördjupa ytterligare.

De senaste åren har varit ekonomiskt och politiskt tumultartade, inte bara för Kuba eller Sverige, utan för hela världen. När pandemi, krig och kris har funnits högt på dagordningen så tvekar inte USA-imperialismen och dess lakejer i NATO och EU att visa sitt fula tryne i varje hörn av världen.

Vi har följt den politiska situationen i Kuba med den fortsatta kriminella blockaden och USA:s fortsatta terrorlistning av Kuba, USA vars brottsliga och avskyvärda handlingar vi måste stå emot. Inte bara i ord men även i handling, det är vårt mål, ett mål vi delar med Kuba och alla andra antiimperialister runt om i världen. En värld där rättvisa och rätten till självbestämmande råder, en värld av jämlikhet och, mest brådskande just nu, en värld av fred. En värld som Kuba i detta nu bidrar till, trots sina påtvingade bakslag, genom sitt bidrag till områden som humanitär hjälp, utbildning och internationell solidaritet.

I 65 år har Kuba stått som en bastion mot krigsmaskinen. Den kubanska befolkningens ihärdighet och revolutionära handlingar fortsätter att inspirera oss trots USA:s agressioner, imperialismens hegemoni och chauvinism. Kubas anda kommer alltid att vara en inspiration för alla förtryckta människor och de arbetande massorna världen runt.

Länge leve den kubanska revolutionen!
Länge leve den proletära internationalismen!
Patria o muerte!

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse