RKU-Karlskrona bildat

Revolutionär Kommunistisk Ungdom växer med ytterligare en lokalorganisation när RKU-Karlskrona grundades under onsdagen och Karlskrona tog klivit mot att bli en rödare stad.

2024-06-14
Nyhet

Under de senaste året har RKU flyttat fram sina ställningar, både sätt till medlemmar samt till lokalorganisationer. Under drygt ett år har det bildats tre lokalorganisationer, under onsdagen blev det en fjärde då RKU-Karlskrona hade sitt konstituerande möte.

När det bildas en lokalorganisation på en ny ort bidrar det både till att växa förbundet men även till att fler ungdomar får möjlighet att höra och se förbundet. Att etablera en lokalorganisation är också ett led i att organisera arbetet på orten för att ta kampen för skol- och arbetarungdomens rättigheter.

Rasmus Nilsson från RKU:s centralstyrelse närvarade vid mötet.

Bor du i eller omkring Karlskrona och vill bli en del av kampen för skol- och arbetarungdomars rättigheter, bli en del av kampen för socialismen? Kontakta RKU-Karlskrona via karlskrona@rku.nu eller använd vårt medlemsformulär.

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse

Under det senaste året har RKU även bildat lokalorganisationer i Kalmar, Uppsala och Örebro. Bor du på någon av orterna och vill organisera dig? Kontakta oss.