Fel att inte släppa in RKU på skolorna enligt JO

I samband med valet 2014 nekades Revolutionär Kommunistisk Ungdom att ha bokbord på Karlstads gymnasieskolor. Nu får skolorna kritik av justitieombudsmannen.

2016-01-11
Artikel
Artikeln är ursprungligen publicerad i Proletären nr 1-16

Inför riksdagsvalet 2014 nekades RKU:s lokalorganisation i Karlstad att anordna bokbord på stadens fyra kommunala gymnasieskolor.
Andreas Köhler från RKU-Karlstad berättar att ungkommunisterna ringde runt till skolorna i samband med att riksdagspartierna blivit inbjudna att besöka skolorna med bokbord.
– Nobelgymnasiets rektor sa då direkt att vi också fick komma, de andra rektorerna var mer tveksamma.
– Men senare ringde Nobelgymnasiets rektor tillbaka och sa att gymnasienämnden beslutat att endast de partier som fanns representerade i riksdag och kommunfullmäktige var välkomna.
RKU-Karlstad kontaktade Karlstad-Hammarö gymnasienämnd, fick beslutet bekräftat och anmälde skolorna och nämnden till justitieombudsmannen, JO.

Nu har JO kommit med sitt beslut i ärendet, samt i ett liknande ärende gällande Strömsund. I Strömsund blev Kommunistiska Partiet nekat att ha bokbord på två skolor inför riksdagsvalet.
JO kritiserar samtliga skolor för att de agerat i strid med regeringsformens objektivitetsprincip då de inte erbjudit RKU och Kommunistiska Partiet någon möjlighet att lämna information till skolornas elever.
RKU:s ordförande Simon Renner välkomnar beslutet.
– Det är principiellt viktigt att JO än en gång slår fast att vi har samma rätt som alla andra ungdomsförbund. Det är patetiskt att rektorerna inte vet vad som gäller utan tror att de kan göra som de vill.

I Karlstad stod RKU:arna på sig och satte trots motståndet upp ett bokbord på Nobelgymnasiet samma dag som de andra partierna var där.
– Rektorn kom och sa att de skulle ringa polisen om vi inte försvann därifrån och vi svarade att de fick ringa polisen då, säger Andreas Köhler.
Men någon polis dök aldrig upp och Nobelgymnasiets elever kunde tack vare RKU-ungdomarnas självsäkra agerande ta del av Kommunisternas material.

Simon Renner betonar att det som RKU:are är viktigt att stå på sig i liknande situationer på skolor.
– Det är jätteviktigt att inte nöja sig med ett nekande utan stå på sig och kräva sin rätt.
Han berättar att RKU generellt har svårt att komma in på skolor.
– Trots att vi har lagen på vår sida är det inte helt lätt. Många rektorer vet själva inte vad som gäller och ofta finns det också en tanke om att vilja stoppa Kommunisterna från att komma in.

Simon Renner uppmanar RKU:s lokalorganisationer att alltid säga till rektorn att kolla upp lagen och att anmäla skolan till JO om man fortfarande vägras tillträde.
Och att, när det är möjligt, göra som i Karlstad och helt enkelt ställa upp sitt bokbord trots rektorns motvilja.
Regeringen beslutade i augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera de bestämmelser som reglerar hur skolor ska förhålla sig när det gäller att bjuda in politiska partier i skolorna. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 12 januari 2016.

Marcus Jönsson