Rasismen i systemet – Väsby Nya Gymnasium

Nu har skolstarten kommit igång. 06-orna har nu fått sin första smak av gymnasiet och vi andra fortsätter våra studier efter sommarlovet. Studentlivet blomstrar för många elever i många kommuner runt om i Stockholm, men dock så kan man inte säga samma sak för språkintroduktions eleverna i Väsby Nya Gymnasium.

2022-09-29
Artikel

Efter att högerblocket i Väsbys kommun kom fram med ett beslutet att ‘’öka attraktiviteten för Väsby Nya gymnasium’’ så har flera elever med invandrarbakgrund i språkintroduktionsprogrammet fått sina lektioner flyttade till trånga och oschyssta lokaler utanför skolan. Eleverna har blivit isolerade från de svensktalande eleverna och har blivit tvingade att stå utomhus i höstkylan. Det här är ett tydligt exempel på rasism och kommunens vändning mot segregation i ett försök att locka fler rikemansbarn vars föräldrar röstar blått.

Jag har intervjuat en av VNGs språkintroduktionselever, Mojtaba, 18 år gammal.

Vart brukar ni har era lektioner?
Vi har börjat ha svenska lektioner i en lokal som är på västra sidan om pendeltågsrälsen i ett klassrum som är lika stort som ett litet privat kontor. Det finns flera lokaler som är lediga på östra sidan men eftersom att VNG hyrde lokalerna av ett privat företag så förlorade vi språkintroduktion och turismlinjen våningen när skolan fick slut på pengar. Det blev såklart trångt och nu har dem i princip sparkat ut oss på grund av vår bakgrund och utseende.

Vad har kommunen gett för orsak för flytten?
Kommunen har sagt att dem inte har råd att betala hyran för vår våning. Men ändå betalar vi så mycket skatt? Och alla förtjänar ju en utbildning.

Vad anser ni elever anledningen till flytten, vad har skolan sagt om det?
Skolan sa till oss att dem inte har råd med att betala hyran för oss, så vi blev bortglömda. Dem anser att vi inte är värda nog att bli utbildade och spela en del i svenska samhället.

Vi i RKU - Revolutionär Kommunistisk Ungdom säger nej till rasism och segregation och ja till schysst utbildning. När marknadsskolan breder ut sig tvingas även kommunala skolor, så väl grundskolor som gymnasier, att tävla med dem och göra sig själva attraktiva. Borgerliga Upplands Väsby kommun ser uppenbarligen inte till elevernas bästa och väljer som alltid att attackera de svagaste. Rasismen används för att försöka splittra oss arbetarungdomar när vi borde kämpa tillsammans för en likvärdig utbildning.

Caspian Sepehr

RKU-Stockholm