Europas unga mot EU, för ett liv med rättigheter!

Gemensamt uttalande från kommunistiska ungdomsförbund runt om i Europa i samband med EU-valet 25 maj.

I samband med valet till Europaparlamentet uppmanar vi alla Europas ungdomar som bestulits sina rättigheter till arbete, utbildning och liv, att stärka kampen mot EU.

2014-05-25
Uttalande

Vi har sett att EU bildades för att tjäna det europeiska storkapitalet och dess vinster. Det har alltid varit och kommer alltid att vara oförenlig med folkflertalets intressen. Det är ett EU med 30 miljoner arbetslösa, med 60% ungdomsarbetslöshet och med 120 miljoner människor under fattigdomsgränsen. Det är ett EU där grundläggande rättigheter för arbetarklassen och folken förstörs och där utbildning, hälsa, kultur, idrott görs till handelsvaror som blir tillgängliga för allt färre människor. Det är ett EU utav imperialistiska interventioner, de senaste i Ukraina och Centralafrikanska Republiken.

Det är ett EU som har antikommunismen som sin officiella ideologi. Genom hårda kampanjer förtalar och förbjuder man kommunistiska partier, ungdomsförbund och symboler och försöker likställa kommunism med fascism. Ett EU som samtidigt stödjer fascismen, systemets järnhand, i fallet Ukraina.

Vi uppmanar alla ungdomar från arbetarklassen och folkflertalet att ta saken i egna händer och kräva fasta anställningar med fullständiga rättigheter, fri folkhälsa, utbildning, kultur och idrott; att motsätta sig imperialismens krig och interventioner och att kämpa för varje folks suveräna rätt att själva välja vilken utveckling det önskar, inklusive utträde ur EU och socialism. Vi uppmanar er att stödja arbetet i Europas kommunist- och arbetarpartier, att samordna sina insatser och koncentrera krafterna mot EU inför valet till Europaparlamentet och i framtida politiska strider.

Vi uppmanar alla ungdomar från arbetarklassen och folkflertalet i Europa att inte fastna i den återvändsgränd som det enkelriktade EU är. Att inte bli vilseledda av de europeiska partierna som är skapade av EU och stödjer dess politik men säger sig vilja ha en ”mänskligare kapitalism”. Denna väg kan inte förändras inom ramen för det imperialistiska EU, oavsett om ordföranden för Europeiska kommissionen eller ledarna för de institutionella organen byts ut.

EU kan inte göras folkligt genom att stärka de krafter som i åratal har stöttat och samarbetat med kapitalisterna i sina hemländers regeringar. De krafter som förstört arbetarnas och folkens rättigheter till förmån för arbetsköparnas intressen och lojaliteten med EU.

Vi uppmanar dom att inte stödja kapitalisternas strävanden, att inte förvänta sig att få ta del av något välstånd ifrån kapitalisternas vinster och att inte falla för de krafter som kritiserar EU men i praktiken är vill behålla det exploaterande systemet som gynnar det europeiska kapitalet.

EU är huvudfienden i folkens kamp, där avskaffandet av exploateringen kommer innebära slutet för den kapitalistiska vargallians som EU är. Vi uppmanar alla arbetarklassens och folkflertalets ungdomar att stödja de kommunist- och arbetarpartier som fördömer EU. Att överge de krafter som stödjer EU och dess politik och stärka kampen för sina rättigheter och kämpa för ett samhälle utan människors exploatering av varandra. För socialismen.

Undertecknat av:
Communist Youth of Austria KJÖ
Young Communist League Britain
Communist Youth League of Czech Republic KSM
Young Communists of Denmark /Ungkomunisterne i Danmark
German Socialist Worker Youth SDAJ
Communist Youth of Greece KNE
Left Front - Communist Youth
Communist Youth Front Italy FGC
Connoly Youth Movement Ireland CYM
Communist Youth of Luxemburg
Young Communists of Norway
Revolutionary Communist Youth (Sweden)
Revolutionary Communist Youth (bolsheviks) Russia RKSMb
Communist Youth League Yugoslavia (Serbia) SKOJ
Colectives of Young Communists CJC
Union of Communist Youth UJCE
Youth of Turkish Communist Party YTKP

2014-05-25