Använd strejkvapnet!

Efter att strejken skjutits upp skulle medlemmar i Seko idag gått ut i strejk. En överenskommelse nåddes dock med arbetsköparparten, Almega, och strejken avblåstes.

2023-05-15
Nyhet

Detta följer ett mönster. Antalet strejkdagar i Sverige är betydligt lägre än i våra grannländer. Arbetsfreden ses av vissa som ett styrkebesked för den samförståndsanda som sägs råda, men den är i själva verket ett styrkebesked för ett klassamarbete där den vinnande parten alltid är arbetsköparen.

Detta är en politisk katastrof för oss arbetare, facken lägger sig platt för alla försämringar. Varje användning av strejkvapnet, genom facket eller genom arbetarna själva, är således ett uttryck för verklig politik, den makt vi har i våra händer!

Politisk makt är inte något vi får till skänks, de är något vi kräver. Alla som arbetar har rätt till goda arbetsvillkor och således också rätt att kämpa sig till dem!

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse