RKU:s sextonde kongress–Mot krig och kris

Under Kristi himmelsfärdshelgen 2023, 19-20 maj, äger RKU:s sextonde kongress rum i Göteborg. Med en pandemi och en femtonde kongress som var nodal så är det nästan fyra år sedan ungkommunisterna samlats för kongress i Göteborg. Parollen för kongressen är Mot krig och kris–Framåt för revolution och socialism.

2023-05-17
Nyhet

Kongressens paroll summerar det läge under vilket kongressen äger rum, ett läge där motsättningarna i det kapitalistiska systemet skärps. Vi befinner oss redan i en ny kris, innan vi ens återhämtat oss från den förra, som öppet sägs vara den värsta hittills. Rysslands proxykrig i Ukraina har blossat upp till ett fullskaligt krig och blottlagt konflikten med USA. Det svenska kapitalet och dess företrädare har tagit tillfället i akt att gå från ord till handling för att tvinga in Sverige i USA imperialismens krigsallians Nato. Samtidigt ska lönerna hållas nere och ätas upp av inflationen för att hålla densamma nere medan kapitalister ohämmat plockar ut rekordvinster.

De politiska motsättningarna under kongressperioden har satt spår i organisationen. När reaktionära krafter växer sig starka så sporras vi till motstånd, när ombudsmän säger att lönesänkningar är rätt så sporras vi till kamp och när vi ser orättvisorna i vår omvärld svart på vitt så sporras vi till solidaritet. Vi vet att svaren inte finns i individuell handling, men i kollektiv kamp. Förbundet har växt med nya lokalorganisationer från norr till söder och med fler på väg. Tillväxten i befintliga lokalorganisationer har även den varit god.

Det internationella läget tillsammans med de stängda nationsgränserna och begränsade resandet under pandemin har satt stort fokus på det internationella arbetet för att stärka kontakterna med systerorganisationer runt om i världen. Flera kongresser i rad har RKU valt att inte bjuda in internationella delegationer, något som omvärderats inför den sextonde. Tre internationella delegationer från Connolly Youth Movement på Irland, Danmarks Kommunistiske Ungdom från Danmark och Savez komunističke omladine Jugoslavije från Serbien kommer delta.

De internationella delegationerna kommer erbjudas ett fullspäckat schema med redogörelse för Kommunistiska partiets historia, den svenska klasskampen, Sverige och Nato, delta vid kongressförhandlingarna m.m. Det internationella arbetet är en grundpelare av vår organisation och med kunskapsutbyte stärks både vår nationella kamp, såväl som den internationella.

Bortsett från alla formaliteter och förhandlingar kommer det även finnas gått om tid för umgänge och det hela avslutas med en fest på lördagskvällen.

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse
Relaterade artiklar