Höstens distriktskonferenser diskuterade bl.a. skolpolitik

Under den gångna helgen arrangerades distriktskonferenser runtom i landet i RKU:s olika distrikt, undantaget det norra distriktet som arrangerade sin konferens den föregående helgen. RKU anordnar vanligtvis två distriktskonferenser per år, en på våren och en på hösten.

2023-09-19
Nyhet

Under distriktskonferenserna så samlas förbundet, såväl lokalorganisationer som enskilda medlemmar, inom distriktet för att utvärdera kampanjer och för att diskutera förbundets politik.

Under höstens distriktskonferenser diskuterades bl.a. förbundets skolpolitik samt arbete på skolor. Under kongressen inleddes en diskussion om förbundets inställning till betyg, en diskussion som sporrat på en bredare skolpolitisk debatt som konferenserna utgått ifrån. Konferenserna diskuterade även hur vi arbetar för att genomföra dem av kongressen antagna resolutionerna. En del av denna punkt var den kriskampanj som startade i och med lördagens konferenser.

Bild från utåtriktad aktivitet under södra distriktets konferens.


Är du intresserad av att vara del av RKU:s skolpolitiska debatt och arbete på skolor? Eller vill du organisera dig i kampen mot kapitalismens kriser? Bli medlem i RKU genom att fylla i medlemsformuläret som du hittar här!

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse