Klimathotet kräver antikapitalism

Uttalande antaget av RKU:s centralstyrelse med anledning av klimattoppmötet i Köpenhamn

Det blev ingen överenskommelse om klimatet i Köpenhamn. Det bidde en liten innehållslös deklaration som inte är bindande för något av länderna.

2010-01-12
Uttalande

Orsaken till fiaskot var USA och övriga västvärldens länders ovilja att ta till sig av den tredje världens länders synpunkter. G77-gruppen, som samlade utvecklingsländerna, krävde att Köpenhamnsavtalet skulle bygga vidare på Kyotoprotokollet. Kyotoprotokollet lägger ett särskilt ansvar på de rika länderna, vilket är rimligt eftersom de står för majoriteten av utsläppen.

Även om de nya ekonomierna har ökat sina utsläpp är det fortsatt västländerna som är den största boven i dramat. USA har 6 gånger så mycket utsläpp per invånare än Kina.

Anledningen till att Kina ökat sina utsläpp är att produktionen på många konsumtionsvaror har flyttat från västvärlden till Kina. Så sker konsumtionen fortfarande i väst och de som tjänar de stora pengarna är USA- och Europabaserade kapitalister. Därför vilar fortfarande det största ansvaret för att minska koldioxidutsläppen på västvärlden.

Det var ett fiasko att det inte blev något klimatavtal. Ett fiasko som USA och EU, med Fredrik Reinfeldt som ordförande, som var ansvariga för fiaskot. Samtidigt är det glädjande att utvecklingsländerna vägrade acceptera ett avtal där västvärlden flyr undan sitt ansvar.

På klimatmötet visade de latinamerikanska länderna att klimatkrisen är en systemkris, en kris som är orsakad av kapitalismens inneboende girighet. Att det är jakten på högsta möjliga profit som gör att miljön alltid kommer i andra rummet. Så ger också klimatmötet hopp inför framtiden. För klimatkrisen kräver ett systemkritiskt perspektiv för att kunna lösas.

Nu är det år 2010 och det är hög tid att Sverige agerar för att rädda klimatet. Svenska staten äger energibolaget Vattenfall som genom sina kolkraftverk i Tyskland och Polen är en av de största miljöbovarna i Europa. Vattenfalls utsläpp av koldioxid i Tyskland motsvar drygt 1,5 gånger samtliga utsläpp i Sverige. Genom ett nytt ägardirektiv till Vattenfall, där miljöansvar sätts framför vinstjakten, skulle Sverige på ett enkelt sätt kunna agera för klimatet.

Det finns fortfarande tid att rädda klimatet, men det kräver ett antikapitalistiskt perspektiv. Klimathotet kräver kamp mot kapitalismen.

RKU:s centralstyrelse

2010-01-12