En mörk dag–men kampen för freden fortsätter

Uttalande antaget av Kommunistiska partiets partistyrelse och Revolutionär Kommunistisk Ungdoms centralstyrelse med anledning av Riksdagens omröstning om svenskt medlemskap i Nato.

De har kommit i snabb takt det senaste året, och idag är ytterligare en mörk dag i Sveriges moderna historia. Idag röstar riksdagen om Sveriges anslutning till Nato – ett beslut som bland annat innebär att Natomilitär får immunitet på svensk mark, och som utrikesutskottet själva påpekar överlåter svensk myndighetsutövning till annan stat.

2023-03-22
Uttalande

Riksdagspolitikerna som röstar ja till förslaget röstar för att ge upp mer än 200 år av alliansfrihet och fred i Sverige, till förmån för att ingå i USA:s krigsallians Nato. En militärpakt som bombat Serbien och som fört imperialistiska krig, också med svenskt deltagande, i Afghanistan, Irak och Libyen.

Utrikesutskottet, som leds av sverigedemokraten Aron Emilsson, anger startpunkten för Natoanslutningen till för ett drygt år sedan, då den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte en arbetsgrupp över partigränserna för överläggningar om ”det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggressioner mot Ukraina”.

Men det målmedvetna arbetet från det militärpolitiska etablissemanget har pågått mycket längre än så. Rysslands invasion av Ukraina – och den verklighetsfrånvända propagandan om att Sverige skulle stå inför hotet av ett ryskt anfall – blev bara den utlösande faktorn till den chockdoktrin vi bevittnat det senaste året, såväl på högsta politiska nivå som i massmedia.

I samband med den stora Natoövningen Aurora 2017 polisanmälde Kommunistiska Partiet överbefälhavare Micael Bydén och hans föregångare Sverker Göranson för högförräderi. Ett brott som den begår som agerar för att riket ska ”läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt”, samt den som med ”utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter”.

Bydén och Göranson är – liksom en lång rad politiker och företrädare för den svenska krigsindustrin, där tidigare försvarsminister Peter Hultqvist (S) förtjänar ett särsklt omnämnade – synnerligen skyldiga på båda punkter.

Natoanslutningen är enbart till nytta för det militärindustrella komplexet och den svenska överhet som är beredd att offra fred och säkerhet för ännu närmare relationer till USA. För arbetarklassen är Natoanslutningen en katastrof, som bara drar Sverige närmare ett hotande storkrig. Det är en mörk dag, men kampen för freden och mot imperialismen fortsätter.

Nej till Nato!

Kommunistiska partiets partistyrelse
Revolutionär Kommunistisk Ungdoms centralstyrelse

2023-03-22