Bygg billiga bostäder

Sedan länge är rätten till en bostad inte en självklarhet för unga. Korttidskontrakt och svarta pengar blir en konsekvens av bostadsbristen.

2010-09-19
Artikel
Denna text har tidigare publicerats i Rebell 3-2010.

Allt fler ungdomar tvingas bo kvar hemma, tacka nej till jobb och utbildning eller pendla flera timmar varje dag på grund av bostadsbristen. Det byggs för lite, samtidigt som många av våra stora bostadsområden förfaller. Vi måste gemensamt kämpa för att det byggs om och byggs nytt. Bostadsbristen och upprustningsbehovet måste upp på den politiska agendan.

Att det behövs byggas fler bostäder för att lösa bostadsbristen är uppenbart. Idag går över 216000 ungdomar utan egen bostad enligt Hyresgästföreningen och behoven ökar ständigt då 90-talisterna, vilka är betydligt fler än 80-talisterna, snart ger sig ut på bostadsmarknaden.
De bostäders som byggs är inte till för arbetare i allmänhet, och i synnerhet inte för unga arbetare. Vi i RKU tycker att samhället ska ansvara för att bygga kostnadseffektiva bostäder, med en hyra som unga har råd med. Detta kommer kapitalismen aldrig någonsin förse oss med, i synnerhet om det inte finns en stark rörelse underifrån som pressar fram politiska krav om bostadslösningar alla har råd med, från kommunala bolag.

Kapitalisterna tänker bara på profiten och så länge de inte tjänar redigt med stålar på att bygga lägenheter med billiga hyror kommer de heller aldrig göra det. Detta visar inte bara på kapitalismens brister utan också behovet av ett nytt, socialistiskt samhälle.

Vi i RKU anser att politikerna under en lång tid svikit oss unga vuxna med låga eller normala inkomster genom att inte bygga lägenheter vi kan ha råd med. Politikerna har trots allt stort inflytande över var, hur och när det ska byggas.

Bostadsbyggandet behöver öka även för tillväxten i samhället. Vi kommunister anser att det är slöseri med mänskliga resurser att låta byggnadsarbetare gå arbetslösa samtidigt som samhället är i skriande behov av nya bostäder. Lika slösaktigt är det att beslutsfattarna låter miljonprogrammen förfalla och drabbas av mögel och insektsangrepp när dessa med relativt enkla medel kan upprustas.

Det är inte vettigt för vare sig individer eller samhället att människor måste tacka nej till jobb eller utbildning på grund av att det inte finns lägenheter. Och det är knäckande för såväl integritet och självförtroende att som vuxen inte beviljas rätten till egen bostad.

Som en följd av desperationen och behovet många unga har för att skaffa sig en egen bostad skapas en svart, och kriminell arena för fastighetshajar och bostadsägare där unga tvingas betala ockerpriser på dåliga lägenheter, ge pengar under bordet och ofta få konkurrera med andra unga där den som kan betala mest i hyra till sist även har rätt till bostaden.

Att sådana asociala och kriminella företee­lser växer fram inom fastighetsbranschen visar tydligt att vi behöver en ny bostadspolitik. En politik med socialistiska ambitioner där behov går före köpkraft, där rätten till en bostad i bra skick står över politikernas eviga vilja att spara pengar. För bra och billiga bostäder till alla!

Mikael Kruse