Bostad är en rättighet

I Umeå kan 91% av människor mellan 20 och 30 år inte köpa en etta. Detta innebär att Umeå är den kommun med 4:e högst ungdomsbostadsbrist i Sverige. Detta samtidigt som Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, planerar att nästan fördubbla sina hyreshöjningar.

2023-02-02
Artikel

Samtidigt flaggar 72 procent av landets kommuner för att det råder underskott på bostäder och hemlösheten ökar. Vi har i Sverige dubbelt så många hemlösa per 1000 invånare som i många av våra grannländer och Socialstyrelsen belyser att fler och fler utsatta människor, som personer med utländsk bakgrund och kvinnor, hamnar i hemlöshet för varje år som passerar.

Trots bostadsbristen så byggs inte fler bostäder. Enligt SCB minskade till och med antalet påbörjade nybyggen med 23 procent det senaste året. När bostaden blir en bristvara kan hyresvärdar sko sig och trots en sådan brist på husrum införs inte hyresfrysningar och hyressänkningar, vilket är det rättvisa alternativet i situationen vi står inför. Varför sänker vi inte hyrorna, istället för att höja dem vilket våra bostadsbolag vill göra nu?

Det är såhär eftersom kapitalismen enbart kan garantera hundraprocentiga rättigheter till den ägande klassen. Hyresvärdar, byggbolag och bostadsbolag står fria att renovräka, alltså kasta ut hyresgäster, renovera och dubblera hyran och effektivt förvisa sina boende till gatan i profitens namn. De är fria att bygga nya skrytbyggen istället för billiga och bra bostäder tänkta att husera arbetarklassen. Kapitalismen garanterar sådan frihet till de rika, medan fattiga och arbetande alltid måste dra det korta strået och betala mer för mat och hyra. Detta är än mer påtagligt i kristider som de vi står i nu och speciellt om vi ser till den ökade ungdomsarbetslösheten. Kapitalismen kan bevisligen inte möta behoven hos arbetarklassen och de utsatta i samhället, som är i tydlig majoritet jämfört med de rika och den krympande medelklassen. Detta är tydligare än någonsin.

För att hitta lösningar måste vi blicka mot socialismen, som är det enda systemet som bevisat kan tillgodose hela samhällets behov utan att förlita sig på att utnyttja arbetarklassen. Här kommer några exempel på socialistiska lösningar som visar vad Sverige kan vara och bli.

På Kuba infördes efter revolutionen en lag som säger att ingen ska behöva betala mer än 10% av sin hushållsinkomst i hyra. Där är det även vanligt att hyresgäster i orenoverade hus får flytta gratis och slipper betala mer i hyra efter renoveringen. På Kuba ser vi även hur hyror minskar och att boendet efter ett tag skrivs över på hyresgästen. Man betalar för att i slutändan få äga sitt eget hem, vilket bäddar för mer demokratiska beslut om skötsel och byggnation i boendeområden, när alla äger sina bostäder tillsammans. I Sverige har vi istället renovräkningar, kvadratmeterpriser som stiger med hundratals procent i våra nybyggen och Odell-lagens lagstiftade marknadstänk i allmännyttan.

I Sovjetunionen sågs bostad som en rättighet, det gör det på Kuba, i Korea och i Vietnam idag också. Alla dessa länder tillhör de som har lägst hemlöshet i världen. Det är därför vi kräver arbetarkontroll och nationalisering av samhällets viktigaste funktioner, däribland boende. Anledningen till att bostadsfrågan i Sverige inte går att lösa är för att kapitalistklassen styr över hur vi bor och bestämmer över vad som ska byggas.

En socialistisk lösning är en rättvis lösning i hyres och bostadsfrågan. Därför kräver vi i det Revolutionära kommunistiska ungdomsförbundet att man omedelbart fryser hyrorna fram till att dem sänks. Vi som bor ska också få bestämma vad våra hyror ska gå till och vad som ska byggas. Vi kräver ett samhälle ägt av folket, inte av blodtörstiga kapitalister, och en stat som alltid tar deras sida. För att detta ska ske måste de stora bostadsbolagen nationaliseras och Odell-lagen, som tvingar kommunala bostadsbolag att drivas likt privata bolag, upphävas. De kommunala bostadsbolagen som Bostaden i Umeå ska inte längre marknadsanpassas, något som i nuläget krävs enligt EU-lag.

Bostäder och hyresrätter är till för oss som arbetar, inte för kapitalisterna och deras vinster. Att hota folk med hemlöshet för vinst, vilket är hur en hyresvärd livnär sig, borde vara ett brott och inte ett sätt att bli rik. För socialism och rättvist boende.

Alfred Täveby

RKU-Umeå