Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Kongresser

Kongressen är RKU:s högsta beslutande organ. De sammankallas vartannat år med delegater från RKU:s lokalorganisationer. Kongressen antar RKU:s stadgar, princip- och handlingsprogram, resolutioner och uttalanden. Här publicerar vi dokument från senaste kongresserna.

Elfte kongressen, maj 2013

Uttalanden

» Stöd Syriens kamp för självständighet
» Ut med kapitalisterna ur skolan
» Dags att förpassa kapitalismen till historiens soptipp

Resolutioner

» Klimatet kräver antikapitalistisk kamp
» En storm är på väg
» Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet

Tionde kongressen, juni 2011

Uttalanden

» Befria skolan från Björklund
» Imperialismens bomber kan aldrig befria ett folk
» Det är rätt att göra uppror
» Solidaritet med Palestina

Resolutioner

» Kamp mot högern
» Ungdomsförbundets uppgifter
» Segregationsfrågan
» Taktiken mot rasism och främlingsfientlighet

Nionde kongressen, maj 2009

Resolutioner

» Kamp för demokratin
» Kamp för kvinnans frigörelse
» Organisationsfrågan
» Taktiken mot nazism och främlingsfientlighet
» Rätten till en bra skola
» Kamp för hållbar utveckling

Uttalanden

» 15 år i kamp för socialism
» Bojkotta EU-valet
» Stöd Palestina – Bojkotta Israel
» Kamp mot krisen – riktiga jobb åt ungdomar

Åttonde kongressen, maj 2007

Resolutioner

» Kampen mot borgarna
» RKU tar kamp mot främlingsfientlighet, rasism och högerpolitik
» Organisationsfrågan
» Kvinnofrågan

Uttalanden

» Sveriges anpassning till USA:s krigspolitik
» Kamp för ungas rättigheter
» Mot högerns skolpolitik – För en bra skola åt alla
» Vi stödjer socialismens Kuba

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion