Framtiden åt oss unga!

Årets 1 maj tal hölls av Arvid Gustafsson, RKU:s förbundsordsförande, på Röd Front 2021 i Göteborg.

2021-05-05
Nyhet

Hej kamrater och förstamaj-firare! Jag heter Arvid Gustafsson och är förbundsordförande för RKU!

Vi som firar 1 maj gör det tillsammans för att vi vill se förändring, vi vill se bättring i ett samhälle som alltmer faller samman under sin egen tyngd.

Pandemin har blottlagt brister inom hela välfärden, men också på arbetsmarknaden har det accelererats i den förvandling som sker, där unga fått gå på dagen när företag tappar inkomst, samtidigt som aktieägare och företagsledare berikar sig på våra skattepengar omvandlat till krisstöd. Volvo delar ut aktieutdelning och vinster, samtidigt som många unga sliter för att klara dagen. Rikedomarna fördelas inte lika och andelen som vi på botten får till oss blir allt mindre.

Vi unga ska snabbt kunna ta ett gig eller en timanställning för att fylla ut systemet, men vi ska inte förunnas någon trygghet. Det har tidigare gått att hålla bakom en tunn fasad men pandemin har raserat fasaden, sanningen är att arbetsmarknaden stöps om till en slavmarknad.

Unga kan mobiliseras för att ta luckor i schemat, för att agera lönesänkare i bemanningsföretag eller i gig-företag. Där får vi låga löner som knappt räcker till hyran samtidigt som arbetsmiljön faller mellan stolarna för att arbetsgivaren ska tjäna ännu mer pengar.

Framtiden måste se annorlunda ut, för att vi ska orka med våra arbeten och våra liv men även för att vi ska vara beredda på framtida kriser. Att anställda i äldreomsorgen sliter på deltid och på timvik är en av anledningarna att smittan tog sig in så effektivt på äldreboenden i Stockholm. Systemet vi lever i sätter äldres liv på spel bara för att kommuner och privata vårdgivare ska kunna spara pengar.

RKU vill att arbetsmarknaden formas utifrån arbetarna, det funkar inte att normen är timanställningar eller gig-jobb. Fast anställning måste vara en garant för den som kommer ut i arbetslivet, det ska inte vara en utopi att ha en trygg inkomst. Vi måste förbjuda gig-företag och slå undan de grundstenar som gjort dessa utsugare möjliga.

Vi har en chans i det som kommer efter pandemin att kräva vår rätt, att ta för oss i det som ska bli vårt. Vi tillsammans kan sätta hårt mot hårt. Vi måste tvinga fram stränga eftergifter från företag och kapitalister. Alla de unga som går arbetslösa kan vara del av arbetsmarknaden och då samtidigt ge avlastning till alla som dom bränts ut i pandemin.

När pandemin klingar av kommer den gamla dagordningen tillbaka, med gamla frågor. Vissa frågor kan dock inte vänta på att pandemin ska vara över, speciellt klimatkrisen. När det extrema blir det nya normala kommer vi bli varse vilken allvarlig fråga det här faktiskt är.

Som vanligt är det vi här nere som kommer få lida, de med makt och inflytande kan luta sig tillbaka långt bort från svält och krig orsakade av naturkatastrofer.

RKU ser kampen för det socialistiska samhället tätt knuten till kampen för ett bättre klimat. Klimatet går mot en total kollaps på grund av systemet vi lever i, den kapitalistiska överproduktionen och tillväxtjakten skapar en omöjlig stress på jorden och klimatet. När vi saknar kontroll över de företag och de länder som tillåts fortsätta med rovdriften kommer vi snabbt att falla i ruin.

Enbart med socialism kan vi få en planet som går att leva på för flera generationer framåt. Men att bara falla tillbaka mot socialismen som vapen gör att vi inte hinner bygga ett jämlikt samhälle innan vi kastats ut i klimatkrisens värsta skeden.

Nej vi måste ställa krav på reformer här och nu, som jämnar ut klassklyftor samtidigt som vi räddar klimatet. Klimatkampen går hand i hand med kampen för socialism.

Snabbspår mellan storstäderna låter fint, men vi måste bygga ut järnvägen i de delar av landet som har fått lida och lider under urbaniseringen, vi måste knyta ihop hela Sverige så att hela landet kan blomstra. Förbjud det klimatvidriga inrikesflyget, bygg ut järnvägen!

Dessutom måste vi kunna se längre fram och se bredare. Bygg ut den avgiftsfria kollektivtrafiken och få folk att undvika bilen, speciellt i våra storstäder. Vi måste helt förändra hur vi rör oss genom samhället för att rädda klimatet. Det gäller även vad vi har på tallriken, hur vi reser och hur vi konsumerar.

Ett jämlikt samhälle finns inom räckhåll. RKU vill rasera det som gör unga utblottade och deprimerade, vi vill riva ner de strukturer som gör att klimatet snabbt förvandlas till ett inferno. Ifall vi vill leva i en värld utan moderna slavekonomier och utan klimatbrand måste vi kunna samarbeta och bygga rörelser för att genomföra förändring.

RKU kämpar för den här förändringen, från våra arbetsplatser, från våra klassrum och i våra bostadsområden. Vi vill vara en del av en ljusare framtid än vad vi nu erbjuds, därför är vi kommunister. Kom med i RKU!

Lyssna på talet i sin helhet här.

Arvid Gustafsson

RKU:s förbundsordförande