Distriktskonferenser med sikte på bojkott av EU-valet

Lördagen 13 februari arrangerade RKU distriktskonferenser runt om i Sverige. Distriktskonferenserna diskuterade EU med fokus på EU-valet och den multipolära världsordningen.

2024-02-06
Nyhet


Gruppbild från södra distriktets konferens

Medlemmarna och sympatisörerna lyssnade på en föreläsning om EU:s historia och hur det är ett verktyg för borgarklassens herravälde. Med ett stundande val till EU-parlamentet i sommar diskuterade konferenserna hur vi kan agera och mobilisera för en bojkott av bluffvalet och sammanfläta kampen mot EU med kampen för Palestina.

Läs mer om kampanjen här!


Gruppbild från östra distriktets konferens

Diskussionerna om den multipolära världsordningen fokuserade på de tilltagande motsättningarna mellan imperialistiska block. Deltagarna diskuterade och analyserade hur multipolaritet kan hjälpa kampen för socialismen men även att det inte är något nytt fenomen.

Vill du delta nästa distriktskonferens? Ta kontakt med förbundscentralen via mejl rku@rku.nu eller telefon 031-24 44 17 eller fyll i medlemsformuläret här!

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse

En gång per termin anordnar RKU distriktskonferenser. Då samlas alla lokalorganisationer och medlemmar inom ett distrikt för att diskutera politik, stärka förbundets arbete samt genom sociala aktiviteter ha roligt tillsammans.