1:a maj tal mot imperialismen

På 1:a maj 2024 talade RKU:s förbundsordsförande Sakarias Bergsén på Röd front i Stockholm. Här kan ni läsa talet i sin helhet.

2024-05-07
Nyhet

Kamrater och 1 maj-firare!

Det är glädjande att få stå här med er på arbetarklassens internationella högtidsdag. Det är välbehövligt ljus i det mörker som samtiden är, som det borgerliga samhället är – som den djupt krisande kapitalismen är.

Den ekonomiska tillbakagången ställer problemen allt mer på sin spets. För skol- och arbetarungdomen innebär det att rätt till bostad, arbete och ett värdigt liv över huvud taget – kan garanteras allt mindre och mindre.

Låt oss exempelvis ta detta med bostäder. I detta nu så är det flera hyresrätter som står tomma runt om i landet. I Stockholm står det 90 000 i bostadskön, där kötiderna är enorma, men samtidigt är det uppemot 2000 hyresrätter som står tomma eller som hyrs ut med svårighet.

En sådan bisarr situation kan bara ett ekonomiskt system som det vi lever under ge upphov till. När privata byggbolag får bestämma, istället för våra behov, så kommer det förvisso produceras hyresrätter: men de kommer få en hyra som är omöjlig att betala för skol- och arbetarungdomen! De billiga hyresrätter som väl finns kvar ska ombildas till dyra bostadsrätter.

Vi vill inte ha det här! Vi behöver en planerad bostadspolitik med grund i våra behov. RKU kräver fler billiga hyresrätter och ett slut på bostadskrisen!

Men om man ens ska ha möjlighet att betala hyra – oavsett dess storlek –, så behöver man ett jobb, och arbetsmarknaden är inte heller speciellt upplyftande. I mars låg ungdomsarbetslösheten på 29,6%. Det är en ökning med 5% från samma månad förra året. Den allt större bristen på arbete används för att vi ska tvingas till att ta vilka jobb som helst, med vilka villkor som helst.

Standarden för ungdomar är osäkra anställningar, timvikariat som omöjliggör att planera ens vardag, och som arbetsköparen kan sparka dig från, när denne känner för det. Detta är det förväntat att vi ungdomar ska ta, vi ses som en källa till billig arbetskraft, som kan slitas och slängas lite hur som helst.

Problemet är, i vilket fall, inte bara osäkerheten i anställningarna i sig, utan också vad det ger för effekt på hur vi kan kämpa mot de som gjort att det ens blivit så här i första början.
För det är inte som att det inte finns missnöje på en arbetsplats, men hur kan man ta tillvara på det missnöjet när man inte ens vet vilka kollegor man kommer arbeta med nästa pass?

Och vem vågar förövrigt höja rösten, när man vet att det äventyrar ens skakiga anställning?. Det är en svår sits, och det är en av kapitalisternas många sluga knep för att kväsa vårt motstånd.

RKU är för ett förbud av otrygga anställningsformer – och lika villkor för likvärdigt arbete!

Men ibland så vill kapitalisterna och politikerna att vi unga ska bestämma. Eller snarare, de vill ge oss uppfattningen att vi kan bestämma: genom att göra rätt val. Det kan dels handla om den liberala lögnen om att vi alla är vår egen lyckas smed: att om vi bara arbetar ihjäl oss, bevakar börsen dygnet runt eller något annat som lärs ut av borgerliga självhjälpsläror, så kan även vi bli miljardärer.

Men det kan också handla om ett val i den parlamentariska bemärkelsen. Och just i år är det val till Europaparlamentet. Valmyndigheten beräknar att över en halv miljon unga är förstagångsväljare i detta val. Detta är en målgrupp som EU-vurmarna vill åt. De kommer uppmana alla ungdomar att, så att säga, göra sin demokratiska plikt. Det viktigaste är inte vad man röstar på, utan att man röstar. Detta blir extra angeläget i Sverige då röstdeltagandet här är svagt i förhållande till det europeiska snittet. Genom att ingjuta en falsk pliktkänsla för vill man säkra en ny generation av ungdomar som villkorslöst sluter upp bakom EU-projektet.

Men hur många unga idag vet egentligen vad EU innebär? Vad får man ens lära sig i skolan och i samhället, som ger någon kunskap om EU; bortom dess förvirrande organisationsstruktur eller de förljugna klyschorna som framställs som EU:s grundläggande värden?

Man säger att EU är ett fredsprojekt. Det är en lögn! Genom det militära samarbetet PESCO försvaras EU:s intressen med våld och precis som Nellie sa tidigare så går EU och terroralliansen Nato hand i hand med varandra.

Det är ett märkligt fredsprojekt där man leder militärstyrkor för att kontrollera de gamla kolonialländerna och där man pumpar in pengar i kriget mellan Ukraina och Ryssland för att säkra den nyliberala kassakon man ser i de ukrainska ruinerna.

Man säger att EU är ett projekt för europeisk gemenskap. Det är en lögn! Den fria rörligheten som anses vara ett medel för detta ändamål har inte som syfte att förbrödra de europeiska folken. Tvärtom är den ett medel för att förflytta arbetskraft genom EU. Det är en märklig europeisk gemenskap där man tömmer de fattigare länderna i EU på arbetskraft för att tjäna de rikare länderna, under slavliknande villkor och löner.

Man säger att EU är en demokratisk organisation. Även detta är en lögn! Det val som politikerna så gärna vill att du ska rösta i tjänar ingenting till. Valet går bara till Europaparlamentet, men inte till EU-kommissionen och ministerrådet; där den verkliga makten ligger. Dessa är i sin tur under stor påverkan av lobbyister som ser till att värna de europeiska kapitalisternas intressen i allra första hand.

Det går inte att förändra EU inifrån, till skillnad från vad vissa så kallade vänstermänniskor säger, i slutändan så har företagsledarna ordet. Så det är en märklig så kallad demokratisk organisation, där oavsett vad du röstar på, så kommer du att få lagstadgad högerpolitik och nedskärningar.

Och om du är Palestinavän bör du verkligen tänka dig för innan du röstar i EU-valet. För EU som institution är Israels högra hand i Europa. Det bedriver handel, säljer vapen och stöttar den sionistiska terrorstaten i vått och torrt. Den enda anledningen till att man på senare tid krävde en humanitär paus i slakten av palestinierna är bara för att trycket utifrån blivit tillräckligt stort. Hela detta krav är så uppenbart falskt, eftersom EU samtidigt har terrorstämplat det palestinska motståndet.

För den israeliska staten slår vakt om EU och USA:s intressen i Mellanöstern – och de som går emot detta ska brännmärkas, även om det är fullständigt uppenbart för den med ögon att se med och öron att höra med, vilka som är de verkliga terroristerna.

Det finns bara en sak att göra i EU-valet. Det är inte att rösta på det parti som man tror kommer vara “minst dåliga” eller som kan sätta EU på rätt kurs: det är omöjligt att reformera unionen inifrån, inte minst från ett organ som inte har någon riktig makt. Det är inte heller att att rösta blankt, för det bidrar till röststatistiken och bidrar till legitimiseringen av EU.

Det enda som finns att göra är att bojkotta EU-valet. Genom en bojkott tar du aktiv ställning, gör en medveten politisk handling och bidrar till undergrävandet av unionens falska demokratiska fasad. Så du som är ung, och som inte vill vara del av de EU-kapitalisternas stormaktsprojekt: släng din röstsedel! Riv sönder den! Bränn upp den! Vad som helst förutom att lägga den i rösturnan.

RKU säger: Bojkotta bluffvalet! Sverige ut ur EU!

I mars avslutades en lång resa – en resa på hela 659 dagar – vars slutstation inte är något annat än en historisk tragedi. Det svenska Natomedlemskapet blev till slut officiellt. Vår fred och våra liv ska alltså offras för att stat och kapital ska knytas allt närmare det amerikanska krigsmaskineriet.

Politikerna skriker sig hesa om att det här handlar om vår säkerhet och att det kan bli krig i Sverige. Riksdagspolitikerna är nämligen eniga i sin krigshet: allt från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet står bakom kriget i Ukraina och Natointrädet.

Men det här handlar inte om ett förändrat säkerhetsläge: det handlar om utökade marknader för vapenindustrin och en total underkastelse inför USA-imperialismen.

Kronan på verket på denna underkastelse fastslogs genom det försvarsavtal, det s.k. DCA-avtalet, som undertecknades i februari i år. Detta är inte ens en del av Nato. Det tyder på att USA bygger upp parallelstrukturer för att ha ett totalt grepp om de länder som underkastat sig deras makt, oavsett Natomedlemskap eller inte. Detta avtal ger amerikanska armén full tillgång till samtliga svenska flyggflottiljer, de flesta försvarsanläggningar och har tillåtelse att förvara försvarsmateriel där.

Om USA så begär ska de också få tillgång till och använda privat mark och privata tillgångar, inklusive vägar, hamnar och flygplatser. Dessutom så ska de soldater som vistas här vara straffimmuna – de ska dömas efter amerikansk lag och står över den svenska.

Men det värsta av allt är att i de formuleringarna som rör den amerikanska arméns rätt att förvara fösvarsmateriel på svensk mark, så görs inga undantag för kärnvapen.

Att göra hela Sverige till en amerikansk militärbas, i en tid då de imperialistiska spänningarna tilltar allt mer, och ge fri lejd för den brutalaste militärmakten på jorden att stationera ett av historiens dödligaste vapen på vår mark – det kallar jag för ett försämrat säkerhetsläge!

Och under tiden detta sker, så vill regeringen fördubbla antalet värnpliktiga: tusentals ungdomar som riskeras att användas som kanonmat i de plundringskrig där USA pekar med hela handen och Sverige glatt svansar efter. Men krig och imperialism är mänsklighetens fiende: och det är vi unga som kommer att offras för kapitalisternas intressen.

RKU säger nej till NATO, nej till DCA-avtalet, stoppa krypandet för USA-imperialismen!

Det är inte utan anledning man blir förfärad och nedslagen när man ser hur världen utvecklar sig. Det är inte utan skäl som man blir oroad och konfunderad över framtiden och vad för samhälle vi unga kommer att ärva från vår föräldrageneration. Men svaret på de funderingarna är att vi har all möjlighet att förändra detta.

För poblemet är inte mänskligheten eller att vi som släkte bara förstör för oss själva: problemet är kapitalismen och den samhällsklass som tjänar på det enorma lidandet som vi ser i världen.

Vi måste organisera oss emot denna samhällsklass, mot detta ekonomiska system och bygga den enda rimliga samhällsordningen – och den enda typen av samhälle som kan garantera bostäder till alla, arbete till alla, fred och ett värdigt liv: ett socialistiskt samhälle.

Så du som har tröttnat på att knyta näven i fickan och vill göra något åt saken: gör något åt saken! Organisera dig! Gå med i Revolutionär Kommunistisk Ungdom! Tack för mig.

Sakarias Bergsén

RKU:s förbundsordförande