Märket är satt–Ner med den svenska modellen!

Industrins märke är satt. Efter månader av hård jargong har nu alltså parterna på svensk arbetsmarknad skakat hand och bestämt hur mycket arbetarnas reallöner ska sänkas.

2023-04-01
Kommentar

Avtalet blev på 7,4% fördelat på två år med 4,1% första året och 3,3% andra året. Därtill en låglönesatsning på 1350 kronor - lägre än väntat. Med en inflationstakt på ca 10% innebär det reallönesänkning i år - men goda chanser till reallöneökningar nästa år, menar IF Metalls ordförande Marie Nilsson. Det skulle dock förutsätta att inflationstakten då har sjunkit tillbaka till runt 2%, vilket verkar allt annat än säkert idag. Även om så blir fallet är det en lång uppförsbacke för att ta tillbaka de år av tidigare reallöneökningar som inflationen nu har ätit upp. Vi har sagt det förut och vi säger det igen, fackets ledning har svikit sina medlemmar.

Det är dock värt att anmärka på att man ändå kom så nära det ursprungliga kravet på 4,4%. Det var visserligen lågt men näringslivets bud var långt mycket lägre. Det här får nog dock sägas ha mindre att göra med att LO har slipade förhandlare och mer att göra med att näringslivet trots allt inte tyckte det var så farligt högt som de påstod.

Det är självklart att de kollat utomlands och sett fackförbund som krävt och vunnit löneökningar på mellan 10-20%. Då har de nog kunnat känna sig ganska så nöjda över den svenska modellen och LO-ledningens "ansvarskänsla" mot det svenska kapitalet.

Det är hög tid att göra upp med det svenska klassamarbetet. Hög tid att de händer som knyts i fickan istället höjs i luften och att arbetarklassen ger en gemensam känga åt både fackpamparna och överklassen. Hög tid att tvinga näringslivet på knä och ta det som är vårt.

Skrota märket - Lönerna måste upp!
Ner med klassamarbetet och den svenska modellen - Fram för klasskamp och socialism!

RKU:s centralstyrelse