Nej till svenskt deltagande i Mos Maiorum!

Uttalande från RKU:s centralstyrelse med anledning av polisoperationen "Mos Maiorum".

Måndagen den 13 oktober inleddes den omfattande polisoperationen “Mos Maiorum” i många EU-länder, däribland också i Sverige. Operationens syfte är enligt egen utsago bland annat att “lagföra illegala flyktingar samt att samla relevant information för underrättelse- och utredningssyften”.

2014-10-15
Uttalande

Bakom Mos Maiorum (som på latin ungefär betyder “uråldrig sed”) står det italienska inrikesdepartementet. Genom sitt ordförandeskap i EU har Italien bjudit in alla länder som anslutit sig till Schengen-avtalet att delta i operationen. Sverige har valt att göra det, något som bekräftats av svensk polis.

Operationen Mos Maiorum har beskrivits som en slags “super-reva” med anspelning på utvisningsprojektet REVA som lanserades av svensk polis för några år sen, och har redan tre dagar in mött motstånd och väckt många människors ilska. Med all rätt säger vi i RKU! När REVA-projektet genomfördes så avkrävdes människor helt godtyckligt på id-handlingar av svensk polis. Vi kunde även läsa om hur polis uppsökte både skolor och sjukhus i jakten på papperslösa.

Vi i RKU är motståndare till den allt mer intensiva jakten på de människor som av många olika anledningar tvingats fly sina hemländer och vi anser inte att Sverige ska delta i vare sig Mos Maiorum eller liknande projekt som endast syftar till att sparka på dem som redan ligger ned.

RKU:s centralstyrelse

2014-10-15