Vi ska inte dö i Natos krig

Uttalande antaget av RKU:s Internationella utskott

Regeringen tar stormande steg för att bättre kunna sälja våra liv och vår framtid till Nato och krigsindustrin. Nu senast med förslaget att värnpliktiga ska kunna tvingas tjänstgöra för Nato. Att krigsindustrin nu också vill ha en vapensäljarmyndighet får det inte att se bättre ut för oss.

2023-01-26
Uttalande

Nej, det är uppenbart att ungdomens liv och förhoppningar ingenting är värda. Här finns det pengar att tjäna och då får varken liv eller fredsvilja stå i vägen. Kapitalisterna vill ha lättare att sälja vapen och skydda sina tillgångar i utlandet. Därför vill de lura in oss i Nato och för det är de beredda, ja till och med ivriga, att både offra oss unga i krig och tillåta kärnvapen på svensk mark.

Men vi är absolut inte beredda att ge upp våra liv för de rikas vinster, och vi är inte beredda att riskera hela världens framtid genom att kärnvapen placeras i Sverige. Därför kräver vi: att Sveriges Nato-ansökan dras tillbaka, nej till kärnvapen och att inga soldater skickas att delta i imperialismens rovkrig!

RKU:s centralstyrelses internationella utskottet

2023-01-26