Sverige är medskyldiga i Israels folkmord!

Uttalande från RKU:s centralstyrelse med anledning av Sida:s indragna stöd till UNRWA

Sveriges biståndsmyndighet Sida gick i onsdags ut med att de kommer skicka humanitärt stöd på 23 miljoner kronor till Gaza. Dessa ska gå till Unicef samt FN:s livsmedelsprogram och riktar sig till de mest utsatta människorna.

2024-02-23
Uttalande

Stödets syfte är att ge tillgång till bland annat mat, hälsovård, hygien och vatten. Det är en summa som bleknar vid sidan av det nyligen skickade militära stödpaket till Ukraina på över 7 miljarder kronor.

Samtidigt är stödet till UNRWA, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, fortsatt indraget. En delrapport om ett fåtal anställdas eventuella involvering i Hamas samt attacken den 7 oktober kommer släppas i slutet av mars. Fram till dess så vägrar Sida att betala ut något humanitärt stöd till organisationen. Detta medan 2,2 miljoner palestinier lever i akut hungersnöd och 90% av barnen under fem år lider av minst en infektionssjukdom.

Vi kommunister är generellt sett skeptiska till humanitärt stöd. På det sättet som det oftast är utformat utgör det ytterligare ett led i underkastelsen gentemot de imperialistiska kärnländerna. Istället för att skapa infrastruktur och ge verktyg för ländernas självförsörjande, så binds biståndstagarna i ett beroendeförhållande av engångsförsändelser med mat och medicin. Men i vissa fall, där människors omedelbara överlevnad hänger på att de får hjälp utifrån, så ser vi humanitärt stöd som en ren nödvändighet. Att Gaza är ett sådant fall är alldeles uppenbart.
Därför är det fullständigt orimligt av Sida att vänta nästan en hel månad med att besluta om utbetalningarna till UNRWA. Att göra detta i ett läge då hundratusentals palestinier svälter är att göra sig direkt medskyldig till det pågående folkmordet. Det är en uppslutning bakom den israeliska terrorstatens långsiktiga projekt: att långsamt utrota och fördriva palestinierna från Gazaremsan.

RKU kräver därför ett omedelbart återupptagande av stödet till UNRWA – för det palestinska folkets väl och överlevnad, mot den sionistiska ockupationen!

Revolutionär Kommunistisk Ungdoms centralstyrelse

2024-02-23